Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2023/2024

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.) w zw. z § 24 pkt 4 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 86/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2023/2024.

Zasady rekrutacji_SWMetryczka pliku


Rok akademicki 2022/2023

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.) w zw. z § 24 pkt 4 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku zmienił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2022/2023.

Zasady rekrutacji_swMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.) w zw. z § 24 pkt 4 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 101/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2022/2023.

Zasady rekrutacji_sw_zmienione uchwałą Senatu 1/2022Metryczka pliku


Rok akademicki 2021/2022

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 tj.) w zw. z § 24 pkt 4 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 85/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2021/2022.

Zasady rekrutacji_swMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70, art. 323, art. 326 oraz art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 tj.) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 86/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku uchwalił zasady rekrutacji cudzoziemców w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2021/2022.

Zasady rekrutacji_cudzoziemcyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 66/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku uchwalił zasady rekrutacji i uczestnictwa, wzór umowy dla studentów w projekcie „WSB w Toruniu - uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Zasady rekrutacji_projekt WSB w Toruniu - uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami Metryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 120/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku uchwalił zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowani 2.0 - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”.

Zasady rekrutacji_projekt WSB w Toruniu - Zintegrowani 2.0 Metryczka pliku


Rok akademicki 2020/2021

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 67/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Zasady rekrutacji_sw_UCHYLONEMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 tj.) oraz § 24 pkt 4 lit a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 48/2020 z dnia 24 marca 2020 roku uchwalił zmiany zasad rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Zasady rekrutacji_sw_ZMIANAMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uchwały Senatu nr 48/2020 z dnia 24 marca 2020 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 156/2020 z dnia 30 października 2020 roku uchwalił dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającejMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70, art. 323, art. 326 oraz art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 68/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji cudzoziemców w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Zasady rekrutacji_cudzoziemcyMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 71/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani 2.0 - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Zasady rekrutacji_zintegrowani 2.0Metryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uchwały Senatu nr 71/2020 z dnia 11 czerwca 2019 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 159/2020 z dnia 30 października 2020 roku uchwalił dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani 2.0 - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej_Zintegrowani 2.0Metryczka pliku


Rok akademicki 2019/2020

NABÓR ZIMOWY

Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz uchwały Senatu nr 35/2018 z 27 grudnia 2018 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020 Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 32/2020 z dnia 10 marca 2020 roku uchwalił termin rekrutacji uzupełniającej na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020, nabór zimowy.

Uzupełniający termin rekrutacji_ZIMAMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 35/2020 z dnia 10 marca 2020 roku uchwalił dodatkowy termin i zasady promocji na studiach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2019/2020, nabór zimowy.

Dodatkowy termin i zasady promocji_I stopień_jednolite studia mgr_ZIMAMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 36/2020 z dnia 10 marca 2020 roku uchwalił dodatkowy termin i zasady promocji na studiach II stopnia w roku akademickim 2019/2020, nabór zimowy.

Dodatkowy termin i zasady promocji_II stopień_ZIMAMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB w Toruniu Uchwałą nr 139/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór zimowy.

Zasady rekrutacji_zintegrowani_Inżynieria zarządzania_ZIMAMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uchwały Senatu nr 139/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór zimowy Senat WSB w Toruniu uchwałą nr 33/2020 z dnia 10 marca 2020 roku uchwalił termin rekrutacji uzupełniającej na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór zimowy.

Uzupełniający termin rekrutacji_ZINTEGROWANI_ZIMAMetryczka pliku


NABÓR LETNI

Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) oraz art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_swMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 108/2019 z dnia 15 października 2019 roku uchwalił dodatkowy termin i zasady promocji na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór letni.

Dodatkowy termin i zasady promocji_I stopieńMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 108/2019 z dnia 15 października 2019 roku uchwalił dodatkowy termin i zasady promocji na studiach II stopnia oraz studiach II stopnia ze studiami podyplomowymi w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór letni.

Dodatkowy termin i zasady promocji_II stopień_II stopień+SPMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz uchwały Senatu nr 35/2018 z 27 grudnia 2018 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 120/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku uchwalił termin rekrutacji uzupełniającej na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Termin rekrutacji uzupełniającej_studia wyższeMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 69, art. 323, art. 326 oraz art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe dla cudzoziemców w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_cudzoziemcyMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) oraz art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 37/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_zintegrowaniMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 74/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zmiany warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_zintegrowani_zmiana Inżynieria zarządzaniaMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 75/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku uchwalił zmiany warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_zintegrowani_zmiana Informatyka w biznesieMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, uchwały Senatu nr 74/2019 z 11 czerwca 2019 roku oraz uchwały Senatu nr 75/2019 z 28 sierpnia 2019 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 116/2019 z dnia 29 października 2019 roku uchwalił termin rekrutacji uzupełniającej na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Uzupełniający termin rekrutacji_II stopień Inżynieria zarządzania, Informatyka w biznesieMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 71a/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_zintegrowany program na rzecz rozwoju województwaMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) oraz art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 38/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Studia dualne - kształcimy praktycznie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_studia dualneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 107/2019 z dnia 1 października 2019 roku uchwalił zmianę uchwały Senatu nr 38/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Studia dualne - kształcimy praktycznie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_studia dualne_zmianaMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 69/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani 2.0 - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_zintegrowani 2.0Metryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uchwały Senatu nr 69/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 106/2019 z dnia 1 października 2019 roku uchwalił zmianę terminu rekrutacji uzupełniającej na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani 2.0 - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zmiana terminu rekrutacji_zintegrowani 2.0Metryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 70/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli w WSB w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_projekt Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz uchwały Senatu nr 70/2019 z 11 czerwca 2019 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 117/2019 z dnia 29 października 2019 roku uchwalił termin rekrutacji uzupełniającej na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli w WSB w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Termin rekrutacji uzupełniającej_projekt Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz uchwały Senatu nr 70/2019 z 11 czerwca 2019 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 144/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku uchwalił termin rekrutacji uzupełniającej na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli w WSB w Toruniu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

2 termin rekrutacji uzupełniającej_projekt Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 5/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

Zasady rekrutacji_swMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 16/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

Zasady rekrutacji_swMetryczka pliku


torun/regulaminy/zasady-rekrutacji-na-studia-wyzsze.txt · ostatnio zmienione: 2022/07/05 13:57 przez to_emurawska