Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2020/2021

Działając na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 52/2020 z dnia 30 września 2020 r. wprowadził regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 30/2019 z dnia 25 września 2019 r. wprowadził regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie § 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 24/2018 z dnia 27 września 2018 r. wprowadził regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018

Działając na podstawie § 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, 542 j.t) Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 41/2017 z dnia 20 września 2017 r. wprowadził regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

RegulaminMetryczka pliku


torun/regulaminy/regulaminy-przyznawania-swiadczen-pomocy-materialnej-dla-studentow.txt · ostatnio zmienione: 2020/10/12 15:20 przez to_emurawska