Rok akademicki 2021/2022

NABÓR LETNI

Działając na podstawie art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478) w zw. z § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 60/2021 z dnia 23 marca 2021 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 w naborze letnim.

Warunki i tryb rekrutacji_SPMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478) w zw. z § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 59/2021 z dnia 23 marca 2021 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 w naborze letnim.

Warunki i tryb rekrutacji_MBAMetryczka pliku


Rok akademicki 2020/2021

NABÓR ZIMOWY

Działając na podstawie art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 tj.) w zw. z § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 184/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 w naborze zimowym.

Warunki i tryb rekrutacji_SPMetryczka pliku


NABÓR LETNI

Działając na podstawie art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 tj.) oraz § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 49/2020 z dnia 24 marca 2020 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Warunki i tryb rekrutacji_SPMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz uchwały Senatu nr 49/2020 z dnia 24 marca 2020 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 157/2020 z dnia 30 października 2020 roku uchwalił dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/21.

Dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej_SPMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 tj.) oraz § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 50/2020 z dnia 24 marca 2020 roku uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021.

Warunki i tryb rekrutacji_MBAMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz uchwały Senatu nr 50/2020 z dnia 24 marca 2020 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 158/2020 z dnia 30 października 2020 roku uchwalił dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej na studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/21.

Dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej_MBAMetryczka pliku


Rok akademicki 2019/2020

NABÓR ZIMOWY

Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB w Toruniu Uchwałą nr 138/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór zimowy.

Zasady rekrutacji_sp_ZIMAMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB w Toruniu Uchwałą nr 145/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe - Studia informatyczne prowadzone na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór zimowy.

Zasady rekrutacji_sp_informatyczne_ZIMA_WBMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz uchwały Senatu nr 138/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020 , nabór zimowy, Senat WSB w Toruniu Uchwałą nr 34/2020 z dnia 10 marca 2020 rok uchwalił termin rekrutacji uzupełniającej na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór zimowy.

Termin rekrutacji uzupełniającej_ZIMAMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB w Toruniu Uchwałą nr 37/2020 z dnia 10 marca 2020 rok uchwalił dodatkowy termin i zasady promocji na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór zimowy.

Dodatkowy termin i zasady promocji_ZIMAMetryczka pliku


NABÓR LETNI

Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 24/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_spMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB w Toruniu Uchwałą nr 110/2019 z dnia 15 października 2019 roku uchwalił dodatkowy termin i zasady promocji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór letni.

Dodatkowy termin i zasady promocji_spMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz uchwały Senatu nr 24/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe w WSB w Toruniu na rok akademicki 2019/2020 Senat WSB w Toruniu Uchwałą nr 115/2019 z dnia 29 października 2019 roku uchwalił termin rekrutacji uzupełniającej na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020, nabór letni.

Termin rekrutacji uzupełniającejMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 25/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_mbaMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 72/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_sp_projektMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 73/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia Master of Business Administration dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_mba_projektMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 13/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe, Master of Business Administration oraz Master of Public Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

Zasady rekrutacji_sp_mba_mpaMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

Zasady rekrutacji_spMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 18/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

Zasady rekrutacji_mbaMetryczka pliku


torun/regulaminy/zasady-rekrutacji-na-studia-podyplomowe-i-mba.txt · ostatnio zmienione: 2021/04/08 09:30 przez to_emurawska