Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2022/2023

marketing_i_sprzedaz_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku marketing i sprzedaż, rok ak. 2022/2023

logistyka_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku logistyka, rok ak. 2022/2023

informatyka_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku informatyka, rok ak. 2022/2023

prawo_w_biznesie_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku prawo w biznesie, rok ak. 2022/2023

bezpieczenstwo_narodowe_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, rok ak. 2022/2023

psychologia_w_biznesie_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku psychologia w biznesie, rok ak. 2022/2023

finanse_i_rachunkowosc_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku finanse i rachunkowość, rok ak. 2022/2023

inzynieria_zarzadzania_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku inżynieria zarządzania, rok ak. 2022/2023

administracja_publiczna_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku administracja publiczna, rok ak. 2022/2023

turystyka_i_rekreacja_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku turystyka i rekreacja, rok ak. 2022/2023

jezyk_angielski_w_biziesie_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku język angielski w biznesie, rok ak. 2022/2023

pedagogika.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku pedagogika, rok ak. 2022/2023

Rok akademicki 2021/2022

formatka__inf_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku informatyka, rok ak. 2021/2022

formatka_pedagogika.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku pedagogika, rok ak. 2021/2022

formatka_pwb.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku prawo w biznesie, rok ak. 2021/2022

formatka__iz.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku inżynieria zarządzania, rok ak. 2021/20222

formatka_bn.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, rok ak. 2021/2022

formatka_jawb_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku język angielski w biznesie, rok ak. 2021/2022

formatka_mis_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku marketing i sprzedaż, rok ak. 2021/2022

formatka__ap_gotowa.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku administracja publiczna, rok ak. 2021/2022

formatka_fir.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku finanse i rachunkowość, rok ak. 2021/2022

formatka_pswb.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku psychologia w biznesie, rok ak. 2021/2022

formatka_bip_zarzadzanie_studia_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku zarządzanie, rok ak. 2021/2022

formatka_bip_log_i.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku logistyka, rok akademicki 2021/2022

formatka_bip_tir.pdfMetryczka pliku

Program studiów dla kierunku turystyka i rekreacja, rok ak. 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021

zarz_i_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

zarz_i_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, tryb niestacjonarny, rocznik 2020/2021

zarz_i_sciezka_hybrydowa_2020-21.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, ścieżka hybrydowa, rocznik 2020/2021

tir_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

tir_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja, tryb niestacjonarny, rocznik 2020/2021

psychwb_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Psychologia w biznesie, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

psychwb_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Psychologia w biznesie, tryb niestacjonarny, rocznik 2020/2021

pr_w_b_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

pr_w_b_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie, tryb niestacjonarny, rocznik 2020/2021

ped_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Pedagogika, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

ped_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Pedagogika, tryb niestacjonarny, rocznik 2020/2021

mis_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Marketing i sprzedaż, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

mis_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Marketing i sprzedaż, tryb niestacjonarny, rocznik 2020/2021

log_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Logistyka, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

log_st_dual.pdfMetryczka pliku

Logistyka dualna, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

log_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Logistyka, tryb niestacjonarny, rocznik 2020/2021

log_2020-21_ang_pr_e-l.pdfMetryczka pliku

Logistics, Full time, rocznik 2020/2021

jawb_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Język angielski w biznesie, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

jawb_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Język angielski w biznesie, tryb niestacjonarny, rocznik 2020/2021

iz_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

iz_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania, tryb niestacjonarny, rocznik 2020/2021

inf_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Informatyka, tryb stacjonarny, rocznik 2020/2021

inf_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Informatyka, tryb niestacjonarny, rocznik 2020/2021

inf_2020-21_ang_pr_e-l.pdfMetryczka pliku

Information Technology, full time, rocznik 2020/2021

fir_i_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne, rocznik 2020/2021

fir_i_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne, rocznik 2020/2021

bn_i_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne, rocznik 2020/2021

bn_i_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne, rocznik 2020/2021

ap_2020-21_s.pdfMetryczka pliku

Administracja publiczna, studia stacjonarne, rocznik 2020/2021

ap_2020-21_n.pdfMetryczka pliku

Administracja publiczna, studia niestacjonarne, rocznik 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

mis_st_dla_sem_i.pdfMetryczka pliku

Marketing i sprzedaż, studia stacjonarne, dla sem I, rocznik 2019/2020

mis_nw_dla_sem_i.pdfMetryczka pliku

Marketing i sprzedaż, studia niestacjonarne, dla sem I, rocznik 2019/2020

z_st.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, studia stacjonarne, rocznik 2019/2020

z_nw.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

tir_st.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja, studia stacjonarny, rocznik 2019/2020

tir_nw.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja, studia niestacjonarny, rocznik 2019/2020

pwb_nw.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

psb_st.pdfMetryczka pliku

Psychologia w biznesie, studia stacjonarne, rocznik 2019/2020

psb_nw.pdfMetryczka pliku

Psychologia w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

mis_st.pdfMetryczka pliku

Marketing i sprzedaż, studia stacjonarny, rocznik 2019/2020

mis_nw.pdfMetryczka pliku

Marketing i sprzedaż, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

log_st.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia stacjonarne, rocznik 2019/2020

log_nw.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

jawb_st.pdfMetryczka pliku

Język angielski w biznesie, studia stacjonarne, rocznik 2019/2020

jawb_nw.pdfMetryczka pliku

Język angielski w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

iz_nw.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

inf_st.pdfMetryczka pliku

Informatyka, studia stacjonarne, rocznik 2019/2020

inf_nw.pdfMetryczka pliku

Informatyka, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

fir_st.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne, rocznik 2019/2020

fir_nw.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

bn_st.pdfMetryczka pliku

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne, rocznik 2019/2020

bn_nw.pdfMetryczka pliku

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

ap_nw.pdfMetryczka pliku

Administracja publiczna, studia niestacjonarne, rocznik 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

ap_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Administracja publiczna, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

bn_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

bn_st_po_zm.pdfMetryczka pliku

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne, rocznik 2018/2019

fir_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

fir_st_po_zm.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne, rocznik 2018/2019

inf_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Informatyka, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

inf_st_po_zm.pdfMetryczka pliku

Informatyka, studia stacjonarne, rocznik 2018/2019

it_po_zm.pdfMetryczka pliku

Information Technology - part time (engineering studies), rocznik 2018/2019

iz_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

jawb_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Język angielski w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

jawb_st_po_zm.pdfMetryczka pliku

Język angielski w biznesie, studia stacjonarne, rocznik 2018/2019

log_nw_po_zmm.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

log_st_ang_po_zm_18_19..pdfMetryczka pliku

Logistics - full time (engineering studies), rocznik 2018/2019

log_st_dual_po_zzmm.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia dualne, studia stacjonarne, rocznik 2018/2019

log_st__po_zm.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia inżynierskie, studia stacjonarne, rocznik 2018/2019

mis_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Marketing i sprzedaż, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

pe_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Pedagogika, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

psb_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Psychologia w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

pwb_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

tir_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

z_3_semestralny_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie (3 semestralne), studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

z_nw_po_zm.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, studia niestacjonarne, rocznik 2018/2019

z_st_po_zm.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, studia stacjonarne, rocznik 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

ap_nw_nl_po_zm.pdfMetryczka pliku

Administracja publiczna - nabór lutowy, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

bn_nw__po_zm.pdfMetryczka pliku

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

bn_st_po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

fir_nw_po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

fir_st___po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne, rocznik 2017/2018

inf_nw_po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Informatyka, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

inf_st_po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Informatyka, studia stacjonarne, rocznik 2017/2018

iz_nw__po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

jawb_nw_po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Język angielski w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

jawb_st__po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Język angielski w biznesie, studia stacjonarne, rocznik 2017/2018

log_nw_po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

log_st__po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia stacjonarne, rocznik 2017/2018

management_nw__po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Management (masters's programme) part time, rocznik 2017/2018

management_st_po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Management (master's programme), full time, rocznik 2017/2018

pe_nw_po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Pedagogika, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

pe_st__po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Pedagogika, studia stacjonarne, rocznik 2017/2018

psb_nw__po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Psychologia w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

pwb_nw__po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

tir_nw_nl__po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja - nabór zimowy, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

tir_nw__po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

z_nw__po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, studia niestacjonarne, rocznik 2017/2018

z_st_po_zm_17.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, studia stacjonarne, rocznik 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

bn_nw_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne, rocznik 2016/2017

bn_st_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne, rocznik 2016/2017

fir_nw_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne, rocznik 2016/2017

fir_st_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne, rocznik 2016/2017

inf_nw_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Informatyka, studia niestacjonarne, rocznik 2016/2017

inf_st_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Informatyka, studia stacjonarne, rocznik 2016/2017

log_nw_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia niestacjonarne, rocznik 2016/2017

log_st_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia stacjonarne, rocznik 2016/2017

ped_nw_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Pedagogika, studia niestacjonarne, rocznik 2016/2017

psb_nw__po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Psychologia w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2016/2017

psb_st__po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Psychologia w biznesie, studia stacjonarne, rocznik 2016/2017

pwb_nw__po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Prawo w biznesie, studia niestacjonarne, rocznik 2016/2017

tir_nw_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja, studia niestacjonarne, rocznik 2016/2017

tir_st__po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Turystyka i rekreacja, studia stacjonarne, rocznik 2016/2017

z_nw_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, studia niestacjonarne, rocznik 2016/2017

z_st_po_zm_16.pdfMetryczka pliku

Zarządzanie, studia stacjonarne, rocznik 2016/2017

iz_nw_15.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzanie, studia niestacjonarne, rocznik 2015/2016

iz_st_15.pdfMetryczka pliku

Inżynieria zarządzania, studia stacjonarne, rocznik 2015/2016

log_nw_15.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia niestacjonarne, rocznik 2015/2016

log_st_15.pdfMetryczka pliku

Logistyka, studia stacjonarne, rocznik 2015/2016

poznan/program-studiow/w-chorzow/studia-i-stopnia.txt · ostatnio zmienione: 2022/09/30 11:02 przez ch_inowak