Narzędzia użytkownika


* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz §14 ust. 3 pkt. b Regulaminu organizacyjnego WSB w Poznaniu nadanego uchwałą nr 146/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz art. 95 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), w porozumieniu z Samorządem Studentów, wprowadzono Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 29/2019 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 23.09.2019 roku).

2019_29_stypendia_regulamin.pdfMetryczka pliku

2019_29_zalacznik1_socjalne.pdfMetryczka pliku

2019_29_zalacznik2_niepelnosprawni.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik3_rektorskie.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik4_zapomoga.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik5_kontynuacja.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik6_wezwanie_braki.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik7_ponowne_rozpoznanie_sprawy.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik8_dochod_utracony-nabyty.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15.12.2016 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 16/2018 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 28.09.2018 roku).

regulamin_stypendialny_18-19.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15.12.2016 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 18/2017 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 02.10.2017 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 2 października 2017 roku.

2017_18_regulamin_stypendialny_17-18.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 50/2016 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2016 roku.

regulamin_stypendialny_2016.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 28/2015 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 23 września 2015 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2015 roku.

regulamin_stypendialny_2015.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 19/2014 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 18 września 2014 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 roku.

regulamin_pomocy_materialnej_2014_2015_r..pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 19/2013 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 20 września 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2013 roku.

regulamin_pomocy_materialnej_2013_2014.pdfMetryczka pliku

poznan/regulaminy/swiadczenia.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/03 15:51 przez po_druminska