Narzędzia użytkownika


ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego uchwałą nr 2/38/2022 z dnia 9 września 2022 r. Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o. o., Założyciela Uczelni w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, w porozumieniu z Samorządem Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Rektor WSB w Poznaniu wprowadził zarządzenie nr 31/2022 z dnia 18 października 2022r., w sprawie zapomóg dla studentów z Ukrainy.

31_2022_zapomoga_ukraincy.pdfMetryczka pliku

31_2022_zapomoga_ukraincy_ua.pdfMetryczka pliku
31_directive_financial_aid_for_ua_eng.pdfMetryczka pliku

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b i § 58 ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 12/25/2021 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni, z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, oraz art. 95 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) wprowadzam w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, który stanowi załącznik zarządzenie nr 24/2022 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 19 lipca 2022 r. Regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2022/2023.

24_2022_zarzadzenie_wprowadzajace_regulamin_stypendialny.pdfMetryczka pliku

24_2022_zalacznik_do_zarz_regulamin_stypendialny.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 15/25/2021 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni, z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, w powiązaniu z § 2 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 29/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 23 września 2019 roku Rektor WSB w Poznaniu wprowadził zarządzenie nr 21/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., w sprawie podziału środków finansowych na pomoc materialną dla studentów w semestrze letnim 2021/2022.

zarzadzenie_rektora_nr_21-2022_ws._podzialu_srodkow_finansowych_na_pomoc_materialna_dla_studentow_w_sem._letnim_2021-2022_pl_.pdfMetryczka pliku

21_2022_rectors_directive_distribution_of_financial_suuport_for_students_summer_semester_2021-2022_eng_.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 15/25/2021 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni, z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, w powiązaniu z § 2 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 29/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 23 września 2019 roku Rektor WSB w Poznaniu wprowadził zarządzenie nr 28/2021 z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie podziału środków finansowych na pomoc materialną dla studentów w semestrze zimowym 2021/2022.

28_2021_podzial_stypendialny_zima_2021_2022.pdfMetryczka pliku

ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego uchwałą nr 12/25/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o. o., Założyciela Uczelni w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, w porozumieniu z Samorządem Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Rektor WSB w Poznaniu wprowadził zarządzenie nr 16/2022 z dnia 24 marca 2022r., w sprawie zapomóg dla studentów z Ukrainy.

16_2022_w_sprawie_zpomog_dla_studentow_z_ukrainy.pdfMetryczka pliku

16_2022_eng_project_directive_on_financial_aid_for_ukrainian_students_1_.pdfMetryczka pliku

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 3/4/2021 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni, z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, w powiązaniu z § 2 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 29/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 23 września 2019 roku Rektor WSB w Poznaniu wprowadził zarządzenie nr 8/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., w sprawie podziału środków finansowych na pomoc materialną dla studentów w semestrze letnim 2020/2021.

8_2021_zarzadzenie_podzial_stypendialny_.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/8/2020 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni, z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, w powiązaniu z § 2 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 29/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 23 września 2019 roku Rektor WSB w Poznaniu wprowadził zarządzenie nr 61/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie podziału środków finansowych na pomoc materialną dla studentów w semestrze zimowym 2020/2021.

2020_61_podzial_srodkow_finansowych_na_pomoc_materialna_dla_studentow_w_semestrze_zimowym_20202021.pdfMetryczka pliku

ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW ZE WZGLĘDU NA STAN EPIDEMII W POLSCE

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyjętego uchwałą nr 2/8/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. Założyciela Uczelni, w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz 528 w porozumieniu z Samorządem Studenckim, Rektor WSB w Poznaniu wprowadził zarządzenie nr 17/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., w sprawie zapomóg dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyznawanych zw względu na stan epidemii w Polsce (SARS-CoV-2)

2020_17_zarz_rektora_zapomoga_koronawirus_nowelizacja.pdfMetryczka pliku

2020_04_17_opinia_rss_zarzadzenie_2020_17_rektora_zapomogi_koronawirus_nowelizacja.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyjętego uchwałą nr 2/8/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. Założyciela Uczelni, w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz 528 w porozumieniu z Samorządem Studenckim, Rektor WSB w Poznaniu wprowadził zarządzenie nr 14/2020 z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie zapomóg dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyznawanych zw względu na stan epidemii w Polsce (SARS-CoV-2)

2020_03_31_akceptacja_rss_zapomoga_koronawirus.pdfMetryczka pliku

wniosek_o_udzielenie_zapomogi.docxMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz §14 ust. 3 pkt. b Regulaminu organizacyjnego WSB w Poznaniu nadanego uchwałą nr 146/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz art. 95 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), w porozumieniu z Samorządem Studentów, wprowadzono Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 29/2019 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 23.09.2019 roku).

2019_29_stypendia_regulamin.pdfMetryczka pliku

2019_29_zalacznik1_socjalne.pdfMetryczka pliku

2019_29_zalacznik2_niepelnosprawni.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik3_rektorskie.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik4_zapomoga.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik5_kontynuacja.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik6_wezwanie_braki.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik7_ponowne_rozpoznanie_sprawy.pdfMetryczka pliku
2019_29_zalacznik8_dochod_utracony-nabyty.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15.12.2016 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 16/2018 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 28.09.2018 roku).

regulamin_stypendialny_18-19.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15.12.2016 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 18/2017 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 02.10.2017 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 2 października 2017 roku.

2017_18_regulamin_stypendialny_17-18.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 50/2016 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2016 roku.

regulamin_stypendialny_2016.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 28/2015 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 23 września 2015 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2015 roku.

regulamin_stypendialny_2015.pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 19/2014 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 18 września 2014 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 roku.

regulamin_pomocy_materialnej_2014_2015_r..pdfMetryczka pliku

* REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu (Zarządzenie nr 19/2013 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 20 września 2013 roku).

Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2013 roku.

regulamin_pomocy_materialnej_2013_2014.pdfMetryczka pliku

poznan/regulaminy/swiadczenia.txt · ostatnio zmienione: 2022/10/21 14:27 przez po_druminska