Narzędzia użytkownika


Warunki i zasady rekrutacji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

* REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadzonego w życie Uchwałą nr 12/25/2021 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” oraz § 49 ust. 3. pkt 2. regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 23/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz na podstawie uchwały Senatu nr 69/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu określił zarządzeniem nr 16/2022 z dnia 10 sierpnia 2022r., dodatkowe warunki rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów drugiego stopnia (stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia( oraz kartę różnic programowych (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

zarzadzenie_16_2022_dodatkowe_warunki_rekrutacji_wz.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwałą nr 181/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe współfinansowane z EFS na rok akademicki 2022/2023 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw”.

182_2022_u_warunki_i_tryb_rekrut_efs_22_23_zint.pdfMetryczka pliku

zal_do_182_2022_warunki_i_tryb_rekrut_efs_zint.pdfMetryczka pliku
zal_do_warun_rekrut_formu_danych_uczest_zint.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwałą nr 181/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe współfinansowane z EFS na rok akademicki 2022/2023 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach projektu „SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych”.

181_2022_u_warunki_i_tryb_rekrut_efs_22_23_smart.pdfMetryczka pliku

zal_do_181_2022_warunki_i_tryb_rekrut_efs_smart.pdfMetryczka pliku
zal_do_warun_rekrut_form_danych_uczest_smart.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwałą nr 112/2022 z dnia 5 lipca 2022 r., uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2023/2024 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

112_2022_u_warunki_i_tryb_rekrutacji_sw_23_24.pdfMetryczka pliku

zal_112_2022_warunki_i_tryb_rekrut_sw__23_24.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadzonego w życie Uchwałą nr 12/25/2021 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwałą nr 70/2022 z dnia 29 marca 2022 r., wprowadził zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia podyplomowe, MBA, EMBA na rok akademicki 2022/2023 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

70_2022_u_warunki_i_tryb_rekrutacji_sp_22_23_pod.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadzonego w życie Uchwałą nr 12/25/2021 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwałą nr 69/2022 z dnia 29 marca 2022 r., wprowadził zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

69_2022_u_zmiana_warunki_i_tryb_rekrut_sw_22_23_pod.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadzonego w życie Uchwałą nr 12/25/2021 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” oraz § 49 ust. 3. pkt 2. regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 16/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz na podstawie uchwały Senatu nr 160/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu określił zarządzeniem nr 8/2022 z dnia 28 marca 2022r., dodatkowe warunki rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów drugiego stopnia (stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia( oraz kartę różnic programowych (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

zarzadzenie_nr_8_2022_dodatowe_warunki_rekrutacji_22_23.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadzonego w życie Uchwałą nr 12/25/2021 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku, Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadził warunki rekrutacji kandydatów na studia I stopnia na kierunku Język angielski w biznesie

zarzadzenie_1_2022_dziekana_we_w_szczecinie_w_sprawie_rekrutacji_na_studia_i_stopnia_na_kierunek_jezyk_angielski_w_biznesie.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadzonego w życie Uchwałą nr 12/25/2021 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadził zmiany w dodatkowych warunkach rekrutacji kandydatów kierunku studiów drugiego stopnia: marketing i sprzedaż, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych zgodnych z dyscyplinami wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

zarzadzenie_42_2021.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadził zmiany w dodatkowych warunkach rekrutacji kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022.

zarzadzenie_nr_30_2021_dziekana_wz_w_chorzowie.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadził zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

160_2021_u_zmiana_warunki_i_tryb_rekrut_sw_22_23.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadził zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

159_2021_u_zmiana_warunki_i_tryb_rekrut_sw_21_22.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 1 ust. 2-3 warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe, MBA i EMBA na rok akademicki 2021/2022 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przyjętych uchwalą Senatu nr 60/2021 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2021 roku Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu zarządza dodatkowe kryteria rekrutacji na studia podyplomowe, MBA i EMBA na rok aka. 2021/2022

zarzadzenie_nr_9_2021_zasady_rekrutacji_na_sp_mba_i_emba_21_22.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021 oraz na podstawie § 49 ust. 3 pkt 2 regulaminu organizacyjnego WSB Poznaniu, nadanego zarządzeniem nr 32/2020 Rektora WSB Poznaniu z dnia 1 lipca 2020 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz na podstawie uchwały Senatu nr 59/2021 z dnia 30 marca 2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok aka. 2021/2022 w WSB w Poznaniu Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu zarządza dodatkowe warunki rekrutacji dla kandydatów na studia II stopnia od semestru zimowego 2021/2022.

6_2021_zarzadzenie_dziekan_przyjecie_na_ii_st.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021 oraz na podstawie § 49 ust. 3 pkt 2 regulaminu organizacyjnego WSB Poznaniu, nadanego zarządzeniem nr 32/2020 Rektora WSB Poznaniu z dnia 1 lipca 2020 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu zarządza dodatkowe warunki rekrutacji dla kandydatów na studia II stopnia od semestru zimowego 2021/2022.

8_2021_zarzadzenie_dziekana_przyjecia_na_ii_st..pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

uchwala_nr_112_2021.pdfMetryczka pliku

warunki_i_tryb_rekrutacji_2022_2023_ok_podpis.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022.

83_2021_wprowadzenie_zmian_w_warunkach_i_trybie_rekrutacji_na_studia_wyzsze_na_rok_akademicki_2021_2022.pdfMetryczka pliku

zal_do_83_2021_waru_i_tryb_rekr_sw_21_22.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022.

59_2021_u_zmiana_warunki_i_tryb_rekrutacji_sw_21_22_podpis.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: 1. uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2020/2021 w naborze zimowym w ramach projektu „Marketing i Sprzedaż - profesjonalne kadry dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu z Chorzowa”. 2. Warunki i tryb rekrutacji, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

zalacznik_do_uchwaly_202_2020_podpis.pdfMetryczka pliku

202_2020_u_warunki_i_tryb_rekrutacji_efs_mis_wz_podpis.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 5 lit. b) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022.

119_2020_u_warunki_i_tryb_rekrutacji_sw_21_22.pdfMetryczka pliku

zal_do_uchw_119_2020_warunki_i_tryb_rekrutacji_sw_21_22_na_senat_ost.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe współfinansowane z EFS na rok akademicki 2020/2021.

109_2020_u_warunki_i_tryb_rekrutacji_efs_mis_wz_chorzow.pdfMetryczka pliku

109_2020_zal_warunki_i_tryb_rekrutacji_propozycja_na_senat_mis.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z EFS w ramach projektu „SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych” na rok akademicki 2020/2021.

91_2020_u_warunki_i_tryb_rekrutacji_efs.pdfMetryczka pliku

zal_do_uchwaly_91_2020_warunki_i_tryb_rekrutacji_efs_pwb.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z EFS w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw” na rok akademicki 2020/2021.

87_2020_u_warunki_i_tryb_rekrutacji_efs.pdfMetryczka pliku

zal_do_uchwaly_87_2020_efs_log_inform_warunki_i_tryb_rekrutacji_20_21.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyjmuje zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

73_2020_u_zmiana_warunki_i_tryb_rekrutacji_sw_20_21.pdfMetryczka pliku

zalacznik_do_uchwaly_nr_73_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 43/2019 z dnia 23 września 2019 r., Senat WSB w Poznaniu przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021

zalacznik_uchwala_43_2019_zmiana_warunkow_i_trybu_rekrytacji_na_studia_wyzsze_2020_2021.pdfMetryczka pliku

uchwala_43_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_zmiana_warunkow_i_trybu_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 37/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Senat WSB w Poznaniu przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021

uchwala_nr_37_2019_w_sprawie_uchwalenia_zmian_w_warunkach_i_trybie_rekrutacji_na_studia_wyzsze_na_rok_akademicki_2020_2021.pdfMetryczka pliku

zalacznik_do_uchwaly_nr_37_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 36/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Senat WSB w Poznaniu przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z EFS w ramach projektu „SMART EDUCATION - kształcenie wyzsze w dobie innowacji cyfrowych” na rok akademicki 2019/2020

uchwala_nr_36_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_finansowane_lub_wspolfinansowane_z_efs_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_36_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_finansowane_lub_wspolfinansowane_z_efs_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 35/2019 z dnia 04 lipca 2019r., Senat WSB w Poznaniu przyjął warunki i tryb rekrutacji na podyplomowe studia menedżerskie i MBA finansowane lub współfinansowane z EFS na rok akademicki 2019/2020

uchwala_35_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_warunki_i_tryb_rekrutacji_podyplomowe_studia_menedzerskie_i_mba_efs_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_do_uchwaly_35_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_podyplomowe_studia_menedzerskie_i_mba_efs_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 32/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., Senat WSB w Poznaniu przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021

uchwala_32_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2020_2021.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_32_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 122/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Senat WSB w Poznaniu przyjął zasady rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021

zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_2020-2021.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 24/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r., Senat WSB w Poznaniu przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020:

uchwala_24_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_zmiana_uchwaly_nr_56_2018_z_24.12.2018_zmiany_w_warunkach_i_trybie_rekrutacji_na_studia_wyzsze_19_20.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_24_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 23/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r., Senat WSB w Poznaniu przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z EFS w ramach projektu „SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych” na rok akademicki 2019/2020

uchwala_23_2019senatu_wsb_w_poznaniu_warunki_i_tryb_rekrutacji_studia_wyzsze_efs_smart_education_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_23_2019.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_2_do_uchwaly_23_2019.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 22/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r., Senat WSB w Poznaniu przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z EFS w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie WSB w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw” na rok akademicki 2019/2020

uchwala_22_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_warunki_i_tryb_rekrutacji_studia_wyzsze_efs_zintegrowany_informatyka_i_logistyka_poznan_chorzow_szczecin_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_do_uchwaly_22_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_studia_wyzsze_efs_zintegrowany_informatyka_i_logistyka_poznan_chorzow_szczecin_2019_2020.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_1_i_2_do_uchwaly_22_2019.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 21/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r., Senat WSB w poznaniu przyjął warunki i tryb rekrutacji na dofinansowane studia wyższe dualne na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów i Bankowości na rok akademicki 2019/2020

uchwala_21_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_warunki_i_tryb_rekrutacji_dofinansowane_studia_dualne_finanse_i_rachunkowosc_wfib_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_21_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_dofinansowane_studia_dualne_finanse_i_rachunkowosc_wfib__2019_2020.pdfMetryczka pliku

Na mocy uchwały nr 9/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. Senat WSB w Poznaniu przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe, MBA i Executive MBA na rok akademicki 2019/2020.

uchwala_9_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_uchwalenie_regulaminu_rekrutacji_na_sp_mba_i_executive_mba_2019_2020.pdfMetryczka pliku

zalacznik_do_uchwaly_9_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_rekrutacji_sp_mba_executive_mba_2019_2020.pdfMetryczka pliku

* REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 43/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Finansów i Bankowości w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_fir_studia_dualne_wfib_2018-19.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 46/2018 z dnia 06.09.2018 r. wyznaczył dodatkowy termin rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu:

dodatkowe_terminy_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_chorzow.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 44/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_2018-19.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 34/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, zmienił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_zmiana_2018-19_ok.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 23/2018 z dnia 27.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiej Funduszu Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_efs_2018-19.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 22/2018 z dnia 14.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe, MBA, MBA Project Management i Executive MBA prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:

regulamin_rekrutacji_studia_podyplomowe_2018-19.pdfMetryczka pliku

* REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2017 z dnia 27.01.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu (tym samym przestała obowiązywać uchwała nr 60/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 14.04.2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu):

zasad_rekrutacji_zmienione_2017-2018.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 61/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszy Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu:

zasady_rekrutacji_efs_2017-2018.pdfMetryczka pliku

Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 63/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe, MBA i Executive MBA prowadzone w WSB w Poznaniu obowiązujący od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

regulamin_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_2017-2018.pdfMetryczka pliku

poznan/regulaminy/rekrutacja.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/29 13:45 przez po_druminska