Narzędzia użytkownika


Raport Samooceny

Raport Samooceny dla kierunku Logistyka na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

raport_samooceny_logistyka.pdfMetryczka pliku


Uchwała nr 635/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 08.07.2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Logistyka prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym 2021_07_14_logistyka_szczecin.pdfMetryczka pliku

Uchwała nr 74/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 05.02.2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Zarządzanie prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 2015_02_05_zarzadzanie_szczecin.pdfMetryczka pliku

poznan/jakosc-ksztalcenia/w-szczecin/studia-ii-stopnia.txt · ostatnio zmienione: 2021/07/23 11:13 przez po_druminska