Narzędzia użytkownika


2020/2021

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA - Warunki i tryb przyjmowania na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021, stanowiące załącznik do uchwały Senatu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku:

zasady_rekrutacji_wsf_2020_2021.pdfMetryczka pliku

2019/2020

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA - Warunki i tryb przyjmowania na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały Senatu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku - realizacja obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy z dnia 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669):

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA - Warunki i tryb przyjmowania na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały Senatu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 23 maja 2018 roku:

2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI - Warunki i tryb przyjmowania na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, stanowiące załącznik do uchwały Konwentu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2017 roku:

wsf/regulaminy/rekrutacja.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/01 10:21 przez wr_mnowak