Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19


Zarządzenie nr 7/2022 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie realizacji zajęć w formule hybrydowej na studiach wyższych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

zarzadzenie_rektora_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_7_2022_w_spr._realizacji_zajec_w_formule_hybrydowej_na_studiach_wyzszych_w_semestrze_letnim_roku_akademickiego_21_22.pdfMetryczka pliku


Zarządzenie nr 43/2021 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie realizacji zajęć w formule hybrydowej na studiach wyższych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

zarzadzenie_rektora_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_43_2021_w_spr._realizacji_zajec_w_formule_hybrydowej_na_studiach_wyzszych_w_semestrze_zimowym_roku_akademickiego_21_22.pdfMetryczka pliku


Zarządzenie nr 40/2021 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i warunków sanitarnych obowiązujących w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022 w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

zarzadzenie_rektora_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_40_2021_w_spr_zasad_bezpieczenstwa_w_zwiazku_z_covid19_.pdfMetryczka pliku


Akty prawne i dokumenty związane z przeprowadzeniem egzaminów dyplomowych w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 03/2022 Prodziekana Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie procedur szczegółowych dotyczących przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022:

zarzadzenie_dziekana_wfiz_nr_03_2022_procedury_szczegolowe_przeprowadzenia_egzaminu_dyplomowego.pdfMetryczka pliku

Procedury dot. sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2021/2022:

03_2022_zalacznik_1a_procedura_2021-2022_student_licencjat.pdfMetryczka pliku

03_2022_zalacznik_1b_procedura_2021-2022_student_inzynier.pdfMetryczka pliku
03_2022_zalacznik_1c_procedura_2021-2022_student_ii_stopien_i_jsm.pdfMetryczka pliku
03_2022_zalacznik_2_procedura_2021-2022_warunki_techniczne.pdfMetryczka pliku
03_2022_zalacznik_3_procedura_2021-2022_promotor-recenzent.pdfMetryczka pliku
03_2022_zalacznik_4_informacja_rodo.pdfMetryczka pliku


Zarządzenie nr 25/2020 Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020:

sposob_przeprowadzenia_egzaminu_dyplomowego_w_formie_zdalnej_covid-19.pdfMetryczka pliku

Instrukcje dot. sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020:

obrony_2020_instrukcja_egz_dypl_zdalne_dla_przewodniczacych.pdfMetryczka pliku

obrony_2020_instrukcja_microsoft_teams_dla_komisji.pdfMetryczka pliku
obrony_2020_instrukcja_microsoft_teams_dla_studentow.pdfMetryczka pliku


Wydział Ekonomiczny w Opolu - Filia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 7/2022 Dziekana Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w roku akademickim 2021/2022:

zarzadzenie_nr_7_dziekana_we_w_opolu_dot_sposobu_przeprowadzania_egzaminu_dyplomowego_w_formie_zdalnej.pdfMetryczka pliku

zal_nr_1_do_zarzadzenia_dziekana_nr_7_2022_warunki_techniczne_forma_zdalna.pdfMetryczka pliku

zal_nr_2_do_zarzadzenia_dziekana_nr_7_2022_informacja_rodo_forma_zdalna.pdfMetryczka pliku
zal_nr_3_do_zarzadzenia_dziekana_nr_7_2022_rezim_sanitarny_i_warunki_bezpieczenstwa_forma_zdalna.pdfMetryczka pliku

Zarządzenie nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie stacjonarnej w roku akademickim 2021/2022:

zarzadzenie_nr_6_dziekana_we_w_opolu_dot_sposobu_przeprowadzania_egzaminu_dyplomowego_w_formie_stacjonarnej.pdfMetryczka pliku

zal_nr_1_do_zarzadzenia_dziekana_nr_6_2022_rezim_sanitarny_i_zasady_bezpieczenstwa_forma_stacjonarna.pdfMetryczka pliku

Zarządzenie nr 5/2022 Dziekana Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie form przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022:

zarzadzenie_nr_5_dziekana_we_w_opolu_dot_formy_przeprowadzania_egzaminow_dyplomowych.pdfMetryczka pliku

Instrukcje dot. sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2021/2022:

obrony_2022_procedura_dla_studentow.pdfMetryczka pliku

obrony_2022_instrukcja_dla_komisji.pdfMetryczka pliku
obrony_2022_procedura_dla_komisji.pdfMetryczka pliku


Zarządzenie nr 17/2020 Dziekana Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie form przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020:

formy_przeprowadzenia_egzaminow_dyplomowych.pdfMetryczka pliku

Reżim sanitarny i zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w formie stacjonarnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2020 Dziekana Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie stacjonarnej w roku akademickim 2019/2020:

rezim_sanitarny_i_warunki_bezpieczenstwa_forma_stacjonarna.pdfMetryczka pliku

Zarządzenie nr 19/2020 2020 Dziekana Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020:

sposob_przeprowadzenia_egzaminu_dyplomowego_w_formie_zdalnej_covid-19_.pdfMetryczka pliku

Reżim sanitarny i zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2020 Dziekana Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020:

rezim_sanitarny_i_warunki_bezpieczenstwa_forma_zdalna.pdfMetryczka pliku

Warunki techniczne oraz szczegółowe zasady obowiązujące podczas egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2020 Dziekana Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020:

warunki_techniczne_forma_zdalna.pdfMetryczka pliku

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku z przeprowadzeniem egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2020 Dziekana Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020:

informacja_rodo_forma_zdalna.pdfMetryczka pliku

Instrukcje dot. sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020:

obrony_2020_instrukcja_dla_komisji_.pdfMetryczka pliku

obrony_2020_procedura_dla_studentow.pdfMetryczka pliku

obrony_2020_procedura_komisja_egzaminacyjna.pdfMetryczka pliku

wroclaw/regulaminy/covid.txt · ostatnio zmienione: 2022/02/03 10:56 przez wr_mrygiel