Narzędzia użytkownika


Regulamin Przyznawania i Wypłacania Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 18/2022 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku

regulamin_stypendia_rok_akademicki_2022_2023.pdfMetryczka pliku

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie z dnia 30 września 2019 roku

regulamin_stypendia_rok_akademicki_20192020.pdfMetryczka pliku

warszawa/regulaminy/swiadczenia.txt · ostatnio zmienione: 2022/10/18 14:59 przez wa_mryzko