Narzędzia użytkownika


Regulamin Przyznawania i Wypłacania Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie z dnia 30 września 2019 roku

regulamin_stypendia_rok_akademicki_20192020.pdfMetryczka pliku

warszawa/regulaminy/swiadczenia.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/22 11:34 przez wa_mmisztalska