Narzędzia użytkownika


  • Wytyczne dotyczące prac dyplomowych WSB Warszawa

wytyczne_praca_dyplomowa_wsb_warszawa.pdfMetryczka pliku

  • Procedura antyplagiatowa WSB Warszawa

procedura_antyplagiatowa_wsb_warszawa.pdfMetryczka pliku

  • Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

regulamin_zarzadzania_prawami_autorskimi_i_prawami_pokrewnymi_oraz_prawami_wlasnosci_przemyslowej_oraz_zasad_komercjalizacji_wynikow_badan_naukowych_i_prac_rozwojowych.pdfMetryczka pliku

warszawa/regulaminy/prawa.txt · ostatnio zmienione: 2021/02/10 13:03 przez wa_mmisztalska