Narzędzia użytkownika


Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 16/2019 z dnia 01.10.2019 r., przyjął regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

uchwala_16_2019_regulamin_zarzadzania_prawami_autorskimi_prawami_pokrewnymi_i_prawami_wlasnosci_przemyslowej_oraz_zasad_komercjalizacji_wynikow_badan_naukowych_i_prac_rozwojowych.pdfMetryczka pliku

poznan/regulaminy/prawa.txt · ostatnio zmienione: 2020/02/27 09:51 przez po_druminska