Narzędzia użytkownika


Opłaty za studia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2022/2023

Regulamin opłat 2022/23 55_2022_u_regul_oplat_sw_22_23.pdfMetryczka pliku

zal_do_55_2022_sw_regulamin_oplat.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 9 września 2022 roku o numerze 2/38/2022, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 220/2022 z dnia 29 listopada 2022 zatwierdził wysokość czesnego na studiach I i II stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023 w naborze zimowym.

220_2022_u_czesne_sw_22_23_we_zima.pdfMetryczka pliku

zal_1_do_220_2022_we_sw_czesne_zima_22_23.pdfMetryczka pliku
zal_2_do_220_2022_we_sw_czesne_zima_22_23.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadza zmianę w sprawie uwzględnienia zniżek w czesnym na studiach wyższych dla studentów z Ukrainy zapisanych na kierunki współfinansowane z EFS na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

185_2022_u_czesne_znizka_efs_sw_22_23_we.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadza zniżkę w czesnym na studia wyższe dla studentów z Ukrainy realizowanych na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 współfinansowanych z EFS. 180_2022_u_czesne_znizka_efs_sw_22_23_we.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 15/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwałą nr 84/2022 z dnia 10 maja 2022 r., wprowadził zmianę czesnego na studiach I i II stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

84_2022_u_uzup_czesne_sw_22_23_we.pdfMetryczka pliku

zal_1_do_84_2022_szczecin_ceny_sw.pdfMetryczka pliku
zal_2_do_84_2022_szczecin_ceny_sw.pdfMetryczka pliku
zal_3_do_84_2022_szczecin_ceny_sw.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 15/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdza wysokość czesnego na studiach I i II stopnia oraz II stopnia ze studiami podyplomowymi, jednolitych studiach magisterskich na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

68_2022_u_czesne_sw_22_23_we_podpis.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 15/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdza wysokość czesnego na studiach I i II stopnia dla ścieżek anglojęzycznych w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

229_2021_u_czesne_sciezki_anglo_22_23.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2021/2022

Regulamin opłat 2021/2022 50_2021_regulamin_oplat_sw_21_22.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdza wysokość czesnego na studiach I i II stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 w naborze zimowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

232_2021_u_czesne_sw_21_22_we_zima.pdfMetryczka pliku

zal_nr_1_do_232_2021_we_czesne_sw_21_22_zima.pdfMetryczka pliku
zal_nr_2_do_232_2021_we_czesne_sw_21_22_zima.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala wysokość czesnego na studiach wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

36_2021_u_czesne_sw_21_22_we_w_szczecinie.pdfMetryczka pliku

zal_do_uchw_36_2021_czesne_sw_21_22_we_w_szczecinie.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2020/2021

Regulamin opłat 2020/2021 48_2020_regul_oplat_sw_20_21.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwałą nr 11/2021 z dnia 02 lutego 2021 r., uchwalił wysokość czesnego na studiach I stopnia dla ścieżki anglojęzycznej na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

11_2021_u_czesne_na_sciezki_anglojezyczne_21_22_we.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwałą nr 215/2020 z dnia 1.12.2020 r., zatwierdza wysokość czesnego na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie na studiach I stopnia, uzupełnia wysokość czesnego na studiach II stopnia oraz II stopnia ze studiami podyplomowymi na kierunku Logistyka (ścieżka 3-semestralna dla inżynierów), uzupełnia wysokość czesnego na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2020/2021

215_2020_u_czesne_sw_pedagogika_jsm_logistyka_3sem_we_zima.pdfMetryczka pliku

zal_nr_1_do_uchw_215_2020_szczecin_czesne_na_sw_.pdfMetryczka pliku
zal_nr_2_do_uchw_215_2020_szczecin_czesne_na_sw_.pdfMetryczka pliku
zal_nr_3_do_uchw_215_2020_szczecin_czesne_na_sw_.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwałą nr 67/2020 z dnia 7.04.2020 r., zatwierdza wysokość czesnego na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie dla kierunku Psychologia w biznesie na studiach II stopnia w roku akademickim 2020/2021, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

67_2020_u_czesne_efs_we.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/8/2020 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 62/2020 z dnia 02.04.2020 r. uzupełnił wysokości czesnego na studiach wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021.

62_2020_u_czesne_nowosci_we.pdfMetryczka pliku

zalacznik_numer_1_do_uchwaly_nr_62_2020.pdfMetryczka pliku
zalacznik_numer_2_do_uchwaly_nr_62_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/8/2020 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 35/2020 z dnia 03.03.2020 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, II stopnia, II stopnia ze studiami podyplomowymi na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021.

35_2020_czesne_sw_we_20_21.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 6/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 6/2020 z dnia 23.01.2020 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I oraz II stopnia dla ścieżek anglojęzycznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021.

uchwala_nr_6_2020_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_oraz_ii_stopnia_dla_sciezek_anglojezycznych_w_roku_akademickim_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 6/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 39/2019 z dnia 25.11.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowe w Poznaniu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym.

uchwala_nr_39_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_we_w_szczecinie_wsb_w_poznaniu_w_roku_akademickim_2019_2020_w_naborze_zimowym.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 6/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2019 z dnia 25.11.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach II stopnia dla kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowe w Poznaniu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym, który jest współfinansowany z EFS w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie WSB w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw”.

uchwala_nr_45_2019_wysokosc_czesnego__na_studiach_ii_stopnia_logistyka_wspolfinansowanych_z_efs_na_we_w_szczecinie_wsb_w_poznaniu_w_roku_aka__2019_2020_w_naborze_zimowym.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 164/2019 z dnia 13.08.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_164_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_ekonomicznym_w_szczecinie_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 151/2019 z dnia 15.07.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_151_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_fianansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_ekonomicznym_w_szczecinie_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 148/2019 z dnia 10.07.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_148_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_fianansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_ekonomicznym_w_szczecinie_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 130/2019 z dnia 28.06.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_130_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_ekonomicznym_w_szczecinie_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 126/2019 z dnia 25.06.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

uchwala_nr_126_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_na_wydziale_ekonomicznym_w_szczecinie_w_roku_akademickim_2019_2020_w_naborze_letnim.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 67/2019 z dnia 26.03.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020.

uchwala_nr_67_2019_wysokosc_czesnego_na_studiach_wyzszych_na_wydziale_ekonomicznym_w_szczecinie_dla_studentow_ktorzy_rozpoczna_nauke_w_roku_akademickim_2019_2020_w_naborze_letnim.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020.

uchwala_nr_52_2019_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_na_wydziale_ekonomicznym_w_szczecinie_dla_studentow_ktorzy_rozpoczna_nauke_w_roku_akademickim_2019_2020_w_naborze_letnim.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2016 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 37/2018 z dnia 6.03.2018 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, oraz studiach II stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019.

uchwala_nr_37_2018_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_ii_stopnia_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie_rok_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2016 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 64/2018 z dnia 21.03.2018 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, oraz studiach II stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2017/2018.

uchwala_nr_64_2017_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_ii_stopnia_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie_rok_2017_2018.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 66/2016 z dnia 25.04.2016 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_66_2016_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie_rok_2016_2017.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 51/2016 z dnia 24.03.2016 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach II stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_51_2016_wysokosc_czesnego_na_studiach_ii_stopnia_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie_rok_2016_2017.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 32/2015 z dnia 25.03.2015 r., 49/2015 z dnia 26.03.2015 oraz 76/2015 z dnia 24.04.2015 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016.

uchwala_nr_32_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie_rok_2015_2016.pdfMetryczka pliku

uchwala_nr_49_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie_rok_2015_2016_inf_pwb.pdfMetryczka pliku

uchwala_nr_76_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie_rok_2015_2016.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 35/2015 z dnia 25.03.2015 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach II stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016.

uchwala_nr_35_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_ii_stopnia_wydzial_ekonomiczny_w_szczecinie_rok_2015_2016.pdfMetryczka pliku

poznan/oplaty/w-szczecin.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/02 11:55 przez po_druminska