Narzędzia użytkownika


Spis treści

Opłaty za studia na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2022/2023

Regulamin opłat 2021/2022 55_2022_u_regul_oplat_sw_22_23.pdfMetryczka pliku

zal_do_55_2022_sw_regulamin_oplat.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 9 września 2022 roku o numerze 2/38/2022, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 221/2022 z dnia 29 listopada 2022 zatwierdził wysokość czesnego na studiach I, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich na Wydziale Finansów i Bankowości w roku akademickim 2022/2023 w naborze zimowym.

221_2022_u_czesne_sw_22_23_wfib_zima.pdfMetryczka pliku

zal_1_do_221_2022_sw_czesne_wfib_zima_22_23.pdfMetryczka pliku
zal_2_do_221_2022_sw_czesne_wfib_zima_22_23.pdfMetryczka pliku
zal_3_do_221_2022_sw_czesne_wfib_zima_22_23.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadza zmianę w sprawie uwzględnienia zniżek w czesnym na studiach wyższych dla studentów z Ukrainy zapisanych na kierunki współfinansowane z EFS na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

183_2022_u_czesne_znizka_efs_sw_22_23_wfib.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadza zniżkę w czesnym na studia wyższe dla studentów z Ukrainy realizowanych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 współfinansowanych z EFS . 178_2022_u_czesne_znizka_efs_sw_22_23_wfib.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdza wysokość czesnego na studiach I i II stopnia oraz II stopnia ze studiami podyplomowymi, jednolitych studiach magisterskich w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

66_2022_u_czesne_sw_22_23_wfib_podpis.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdza wysokość czesnego na studiach I i II stopnia dla ścieżek anglojęzycznych w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

229_2021_u_czesne_sciezki_anglo_22_23.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2021/2022

Regulamin opłat 2021/2022 50_2021_regulamin_oplat_sw_21_22.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdza wysokość czesnego na studiach I i II stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 w naborze zimowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

230_2021_u_czesne_sw_21_22_wfib_zima.pdfMetryczka pliku

zal_nr_1_do_230_2021_wfib_czesne_sw_21_22_zima.pdfMetryczka pliku
zal_nr_2_do_230_2021_wfib_czesne_sw_21_22_zima.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala wysokość czesnego na studiach wyższych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

58_2021_u_uzup_czesne_sw_21_22_wfib_podpis.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala wysokość czesnego na studiach wyższych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

34_2021_u_czesne_sw_21_22_wfib.pdfMetryczka pliku

zal_do_uchw_34_2021_poznan_ceny.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2020/2021

Regulamin opłat 2020/2021 48_2020_regul_oplat_sw_20_21.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala wysokość czesnego na studiach I stopnia dla ścieżek anglojęzycznych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

6_2021_u_czesne_na_sciezki_anglojezyczne_21_22_wfib.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala wysokość czesnego na studiach I i II stopnia dla ścieżek anglojęzycznych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

2_2021_u_czesne_na_sciezki_anglojezyczne_21_22_wfib.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2020/2021

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdza wysokość czesnego na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu dla kierunków Psychologia w biznesie oraz Logistyka na studiach II stopnia w roku akademickim 2020/2021, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

65_2020_u_czesne_efs_wfib.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/8/2020 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 60/2020 z dnia 02.04.2020 r. uzupełnił wysokości czesnego na studiach I stopnia, II stopnia, II stopnia ze studiami podyplomowymi oraz jednolitych studiach magisterskich na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021.

60_2020_u_czesne_nowosci_wfib.pdfMetryczka pliku

zalacznik_numer_1_do_uchwaly_nr_60_2020.pdfMetryczka pliku
zalacznik_numer_2_do_uchwaly_nr_60_2020.pdfMetryczka pliku
zalacznik_numer_3_do_uchwaly_nr_60_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/8/2020 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 33/2020 z dnia 03.03.2020 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, II stopnia, II stopnia ze studiami podyplomowymi oraz jednolitych studiach magisterskich na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021.

33_2020_czesne_sw_wfib_20_21.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 6/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 6/2020 z dnia 23.01.2020 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I oraz II stopnia dla ścieżek anglojęzycznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021.

uchwala_nr_6_2020_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_oraz_ii_stopnia_dla_sciezek_anglojezycznych_w_roku_akademickim_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 6/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 41/2019 z dnia 25.11.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowe w Poznaniu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym.

uchwala_nr_41_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wfib_wsb_w_poznaniu_w_roku_akademickim_2019_2020_w_naborze_zimowym.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia, II stopnia i studiach jednolitych magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 162/2019 z dnia 13.08.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Finansów i Bankowości w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_162_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_finansow_i_bankowosci_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 150/2019 z dnia 15.07.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Finansów i Bankowości w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_150_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_finansow_i_bankowosci_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 147/2019 z dnia 10.07.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Finansów i Bankowości w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_147_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_finansow_i_bankowosci_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 128/2019 z dnia 28.06.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Finansów i Bankowości w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_128_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_finansow_i_bankowosci_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/38/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 68/2019 z dnia 26.03.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, studiach jednolitych magisterskich i studiach II stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020.

uchwala_nr_68_2019_w_sprawie_czesnego_na_studiach_wyzszych_fib_dla_studentow_rozpoczynajacych_nauke_w_roku_2019_2020_nabor_letni.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia, II stopnia i studiach jednolitych magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/38/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 44/2019 z dnia 12.03.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, studiach jednolitych magisterskich i studiach II stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020.

uchwala_nr_44_2019w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_stopnia_ii_stopnia_studiach_jednolitych_magisterskich_rok_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia, II stopnia i studiach jednolitych magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2016 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 38/2018 z dnia 6.03.2018 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, studiach jednolitych magisterskich i studiach II stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019.

uchwala_nr_38_2018_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_stopnia_ii_stopnia_studiach_jednolitych_magisterskich_rok_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia, II stopnia i studiach jednolitych magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2016 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 65/2017 z dnia 21.03.2017 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, studiach jednolitych magisterskich i studiach II stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2017/2018.

uchwala_nr_65_2017_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_stopnia_ii_stopnia_studiach_jednolitych_magisterskich_rok_2017_2018.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia, II stopnia i studiach jednolitych magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 68/2016 oraz 67/2016 z dnia 25.04.2016 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, studiach jednolitych magisterskich na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_68_2016_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_stopnia_jednolitych_studiach_magisterskich_rok_2016_2017.pdfMetryczka pliku

uchwala_nr_67_2016_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_stopnia_rok_2016_2017_hm.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 49/2016 z dnia 24.03.2016 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach II stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_49_2016_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_ii_stopnia_rok_2016_2017.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia, II stopnia i studiach jednolitych magisterskich dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 30/2015 z dnia 25.03.2015 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, studiach jednolitych magisterskich na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016.

uchwala_nr_30_2015_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_stopnia_studiach_jednolitych_magisterskich_rok_2015_2016.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 33/2015 z dnia 25.03.2015 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach II stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016.

uchwala_nr_33_2015_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_ii_stopnia_rok_2015_2016.pdfMetryczka pliku

poznan/oplaty/w-finansow-i-bankowosci.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/02 11:52 przez po_druminska