Narzędzia użytkownika


Opłaty za studia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2022/2023

Regulamin opłat 2022/23 55_2022_u_regul_oplat_sw_22_23.pdfMetryczka pliku

zal_do_55_2022_sw_regulamin_oplat.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 9 września 2022 roku o numerze 2/38/2022, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 222/2022 z dnia 29 listopada 2022 zatwierdził wysokość czesnego na studiach I i II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w roku akademickim 2022/2023 w naborze zimowym.

222_2022_u_czesne_sw_22_23_wz_zima.pdfMetryczka pliku

zal_1_do_222_2022_sw_czesne_wz_zima_22_23.pdfMetryczka pliku
zal_2_do_222_2022_sw_czesne_wz_zima_22_23.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadza zmianę w sprawie uwzględnienia zniżek w czesnym na studiach wyższych dla studentów z Ukrainy zapisanych na kierunki współfinansowane z EFS na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

184_2022_u_czesne_znizka_efs_sw_22_23_wz.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadza zniżkę w czesnym na studia wyższe dla studentów z Ukrainy realizowanych na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 współfinansowanych z EFS. 179_2022_u_czesne_znizka_efs_sw_22_23_wz.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdza wysokość czesnego na studiach I i II stopnia oraz II stopnia ze studiami podyplomowymi na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

67_2022_u_czesne_sw_22_23_wz_podpis.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdza wysokość czesnego na studiach I i II stopnia dla ścieżek anglojęzycznych w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

229_2021_u_czesne_sciezki_anglo_22_23.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2021/2022

Regulamin opłat 2021/2022 50_2021_regulamin_oplat_sw_21_22.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wprowadził zmiany w wysokości czesnego na studiach I i II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 w naborze zimowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

243_2021_u_czesne_uzup_sw_21_22_wz_zima.pdfMetryczka pliku

zal_1_do_243_2021_czesne_uzup_sw_21_22_wz_zima.pdfMetryczka pliku
zal_2_do_243_2021_czesne_uzup_sw_21_22_wz_zima.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2021 roku o numerze 12/25/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdza wysokość czesnego na studiach I i II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 w naborze zimowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

231_2021_u_czesne_sw_21_22_wz_zima.pdfMetryczka pliku

zal_nr_1_do_231_2021_wz_czesne_sw_21_22_zima.pdfMetryczka pliku
zal_nr_2_do_231_2021_wz_czesne_sw_21_22_zima.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala wysokość czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 oraz uzupełnia wysokość czesnego na studiach II stopnia oraz II stopnia ze studiami podyplomowymi na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w roku akademickim 2021/2022.

82_2021_u_czesne_sw_21_22_wz.pdfMetryczka pliku

zal_do_82_2021_1chorzow_ceny_sw_wz.pdfMetryczka pliku
zal_do_82_2021_2chorzow_ceny_sw_wz.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu uchwala wysokość czesnego na studiach wyższych na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

35_2021_u_czesne_sw_21_22_wz_w_chorzowie.pdfMetryczka pliku

zal_do_uchw_35_2021_chorzow_ceny.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 3/4/2021, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 31/2021 z dnia 09.03.2021 r., uchwala wysokość czesnego dla ścieżek anglojęzycznych na studiach I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, dla studentów, którzy rozpoczną naukę od roku akademickiego 2021/2022,

31_2021_u_czesne_na_sciezki_anglo_21_22_wz-1.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych w roku akademickim 2020/2021

Regulamin opłat 2020/2021 48_2020_regul_oplat_sw_20_21.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 111/2020 z dnia 16.06.2020 r., zatwierdza wysokość czesnego na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie dla kierunku Marketing i sprzedaż na studiach I stopnia w roku akademickim 2020/2021, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

111_2020_u_czesne_mis_efs_wz_chorzow.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 66/2020 z dnia 07.04.2020 r., zatwierdza wysokość czesnego na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie dla kierunków Psychologia w biznesie, Logistyka oraz Informatyka na studiach II stopnia w roku akademickim 2020/2021,współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

66_2020_u_czesne_efs_wz.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/8/2020 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 61/2020 z dnia 02.04.2020 r. uzupełnił wysokości czesnego na studiach wyższych na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021.

61_2020_u_czesne_nowosci_wz.pdfMetryczka pliku

zalacznik_numer_1_do_uchwaly_nr_61_2020.pdfMetryczka pliku
zalacznik_numer_2_do_uchwaly_nr_61_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/8/2020 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 34/2020 z dnia 03.03.2020 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, II stopnia, II stopnia ze studiami podyplomowymi na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021.

34_2020_czesne_sw_wz_20_21.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 6/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 6/2020 z dnia 23.01.2020 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I oraz II stopnia dla ścieżek anglojęzycznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021.

uchwala_nr_6_2020_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_oraz_ii_stopnia_dla_sciezek_anglojezycznych_w_roku_akademickim_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 6/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 40/2019 z dnia 25.11.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowe w Poznaniu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym.

uchwala_nr_40_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wz_w_chorzowie_wsb_w_poznaniu_w_roku_akademickim_2019_2020_w_naborze_zimowym.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach wyższych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 163/2019 z dnia 13.08.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_163_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 152/2019 z dnia 15.07.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_152_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_tudiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 129/2019 z dnia 28.06.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_129_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_tudiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_w_roku_akademickim_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 51/2019 z dnia 18.03.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020.

uchwala_nr_51_2019_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_dla_studentow_ktorzy_rozpoczna_nauke_w_roku_akademickim_2019_2020_w_naborze_letnim.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2016 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 39/2018 z dnia 6.03.2018 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, oraz studiach II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019.

uchwala_nr_39_2018_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_ii_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzwowie_rok_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2016 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 69/2018 z dnia 24.03.2017 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, oraz studiach II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2017/2018.

uchwala_nr_69_2017_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_ii_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzwowie_rok_2017_2018.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 70/2016 oraz 71/2016 z dnia 25.04.2016 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_70_2016_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2016_2017.pdfMetryczka pliku

uchwala_nr_71_2016_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2016_2017_uzupelnienie.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 50/2016 z dnia 24.03.2016 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_50_2016_wysokosc_czesnego_na_studiach_ii_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2016_2017.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 31/2015 z dnia 25.03.2015 r., 48/2015 z dnia 26.03.2015 oraz 75/2015 z dnia 24.04.2015 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_31_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2015_2016.pdfMetryczka pliku

uchwala_nr_48_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2015_2016_inf_pwb.pdfMetryczka pliku

uchwala_nr_75_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2015_2016.pdfMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 34/2015 z dnia 25.03.2015 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_34_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_ii_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2015_2016.pdfMetryczka pliku

poznan/oplaty/w-chorzow.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/02 11:57 przez po_druminska