Narzędzia użytkownika


Opłaty za studia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie

* Wysokość czesnego na studiach wyższych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 163/2019 z dnia 13.08.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_163_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_w_roku_akademickim_2019_2020.pdf

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 152/2019 z dnia 15.07.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_152_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_tudiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_w_roku_akademickim_2019_2020.pdf

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. j)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 129/2019 z dnia 28.06.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach wyższych finansowanych lub współfinansowanych z EFS na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

uchwala_nr_129_2019_w_sprawie_wysokosci_czesnego_na_tudiach_wyzszych_finansowanych_lub_wspolfinansowanych_z_efs_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_w_roku_akademickim_2019_2020.pdf

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 51/2019 z dnia 18.03.2019 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020.

uchwala_nr_51_2019_wysokosci_czesnego_na_studiach_wyzszych_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_dla_studentow_ktorzy_rozpoczna_nauke_w_roku_akademickim_2019_2020_w_naborze_letnim.pdf

* Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2016 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 39/2018 z dnia 6.03.2018 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, oraz studiach II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019.

uchwala_nr_39_2018_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_ii_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzwowie_rok_2018_2019.pdf

* Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2016 roku, Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 69/2018 z dnia 24.03.2017 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia, oraz studiach II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2017/2018.

uchwala_nr_69_2017_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_ii_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzwowie_rok_2017_2018.pdf

* Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 70/2016 oraz 71/2016 z dnia 25.04.2016 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_70_2016_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2016_2017.pdf

uchwala_nr_71_2016_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2016_2017_uzupelnienie.pdf

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 50/2016 z dnia 24.03.2016 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_50_2016_wysokosc_czesnego_na_studiach_ii_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2016_2017.pdf

* Wysokość czesnego na studiach I stopnia oraz II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 31/2015 z dnia 25.03.2015 r., 48/2015 z dnia 26.03.2015 oraz 75/2015 z dnia 24.04.2015 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_31_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2015_2016.pdf

uchwala_nr_48_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2015_2016_inf_pwb.pdf

uchwala_nr_75_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_i_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2015_2016.pdf

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 lit. e)Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Konwent WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 34/2015 z dnia 25.03.2015 r. uchwalił wysokości czesnego na studiach II stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

uchwala_nr_34_2015_wysokosc_czesnego_na_studiach_ii_stopnia_na_wydziale_zamiejscowym_w_chorzowie_rok_2015_2016.pdf

poznan/oplaty/w-chorzow.txt · ostatnio zmienione: 2019/08/20 10:40 przez po_druminska