Narzędzia użytkownika


WERSJA ARCHIWALNA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WSB W POZNANIU. OD DNIA 21.12.2022 R. BIP WSB W POZNANIU ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: https://bip.poznan.merito.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Informacja o Uczelni:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 47. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 3-0145/TBM/263/94 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 10 sierpnia 1994 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz na innych formach kształcenia na trzech Wydziałach.

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora: decyzja nr BCK-II-U/dr-497/15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wydział Finansów i Bankowości:

- Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-3-0145/TBM/263/94 MEN z dnia 10.08.1994 r.),

- Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-335/TBM/99 MEN z dnia 19.08.1999 r.),

- Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0143-30-JL/2000 MEN z dnia 03.08.2000 r.),

- Handel międzynarodowy, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6013.154.2015.5.PD MNiSW z dnia 09.12.2015 r. o zmianie nazwy kierunku Stosunki międzynarodowe),

- Administracja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-16/rej.47/06 MNiSW z dnia 25.04.2006 r.),

- Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-WUN-6022-893-6/PP/09 MNiSW z dnia 04.08.2009 r.),

- Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13957-3/KŁ/11 MNiSW z dnia 30.05.2011 r.),

- Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.53.2013.3.SK MNiSW z dnia 24.06.2013 r.),

- Informatyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.23.2013.AB.2 MNiSW z dnia 08.07.2013 r.),

- Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.2013.2.AW MNISW z dnia 10.07.2013 r.),

- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.2.MC MNiSW z dnia 15.10.2013 r.),

- Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.3.MC MNISW z dnia 15.10.2013 r.),

- Prawo, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6022.69.2015.SW.3 MNISW z dnia 20.05.2015 r.),

- Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6014.351.2015.2.MC MNISW z dnia 10.12.20215 r.),

- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.70.3.2016.AN MNISW z dnia 05.07.2016 r.),

- Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.35.3.2018/EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),

- Informatyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.164.2018.4.AN/MU z dnia 15.03.2019 r.),

- Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.4.2020.6.AKO MNISW z dnia 04.05.2020 r.),

- Psychologia w biznesie, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.119.2020.5.AKO z dnia 03.06.2020 r.),

- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2020.4.RL z dnia 24.06.2020 r. ),

- Administracja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.55.2022.4.MK z dnia 14.06.2022 r.),

- Psychologia, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW-WNN.8014.93.2022.4.MK z dnia 05.07.2022 r.).

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:

- Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-297/RO/98 MEN z dnia 17.11.1998 r.),

- Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-791/Rej.47/Eko/03 MENiS z dnia 10.07.2003 r.),

- Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-06-4003-258/07 MNiSW z dnia 06.07.2007 r.),

- Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6021-6771-2/EK/10 MNISW z dnia 17.03.2010 r.),

- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13947-2/KŁ/11 MNISW z dnia 20.07.2011 r.),

- Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-22697-3/AN/12 MNISW z dnia 26.10.2012 r.),

- Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.189.1.2013.AN MNISW z dnia 09.07.2013 r.),

- Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.211.1.2013.AN MNISW z dnia 25.07.2013 r.),

- Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.249.3.2013/2014.EK/AN MNISW z dnia 04.02.2014 r.),

- Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.4.2014.AN MNISW z dnia 07.08.2014 r.),

- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.4.2015.4.PD MNISW z dnia 02.4.2015 r.),

- Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.291.2015.3.EK/ŁA MNISW z dnia 05.01.20216 r.),

- Informatyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.42.2016.3.SK MNISW z dnia 11.05.2016 r.),

- Język angielski w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.35.2016.EK.3 MNISW z dnia 19.07.2016 r.),

- Administracja publiczna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr ZNN.6022.52.3.2016.AN MNISW z dnia 08.11.2016 r.),

- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.27.3.2018/EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),

- Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.38.5.2018.AN MNISW z dnia 11.10.2018 r.).

- Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.72.2020.4.IZ z dnia 01.06.2020 r.),

- Informatyka, studia drugiego stopnia decyzja nr DSW.WNN.5014.39.2020.6.AKO/KT z dnia 21.08.2020 r.),

- Biznes i administracja, studia drugiego stopnia ( decyzja nr DSW-WNN.5014.18.2021.4.MG z dnia 25.05.2021 r.),

- Marketing i sprzedaż, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.228.2021.4.MU z dnia 25.11.2021 r.).

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:

- Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-232/08 MNISW z dnia 25.04.2008 r.),

- Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-67/08 MNISW z dnia 27.06.2008 r.),

- Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7388-4/SH/10 MNISW z dnia 05.07.2010 r.),

- Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22225-2/IŻ/12 MNISW z dnia 20.06.2012 r.),

- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.2.2013.2.AW MNISW z dnia 23.01.2013 r.),

- Bezpieczeństwo w biznesie i administracji, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.27.2013.4.IZ MNISW z dnia 14.11.2013 r.),

- Pedagogika, studia pierwszego i drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.89.2014.EK.3 MNISW z dnia 28.07.2014 r.),

- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.73.3.2015.AN MNISW z dnia 01.070.2015 r.),

- Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.34.3.2018/EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),

- Informatyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.76.4.2018.AN MNISW z dnia 04.07.2018 r.),

- Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.29.2019.AM.3 MNISW z dnia 12.04.2019 r.),

- Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.26.2019.3.IZ MNISW z dnia 12.04.2019 r.),

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW.WUN.5013.93.2019.SJ z dnia 24 maja 2019 r.),

- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2019.3.EK MNISW z dnia 25.05.2019 r.),

- Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.177.2020.4.MG z dnia 30.07.2020 r.).

Przejęcia: W 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu połączyła się z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczną w Szczecinie (decyzja nr MNISW-DNS-WUN-6010-25282-3/AW/12 MNISW z dnia 19.09.2012 r.),

W 2013 roku nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Wielkopolską Wyższą Szkołą Turystyki i Zarządzania w Poznaniu (decyzja nr DKN.ZNU.6013.49.2013.2.AW MNISW z dnia 02.07.2013 r.),

W 2015 r. nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Wyższą Szkołą Techniczno-Przyrodniczą w Poznaniu (decyzja nr DSW.ZNU.6013.190.2015.3.MC MNISW z dnia 24.09.2015 r.).

Władze Uczelni:

Rektor, dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB, od 2021

Rektor Senior, prof. zw. dr hab. Józef Orczyk, od 2021

Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości, dr Roman Łosiński, od 2005

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006

Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Rafał Koczkodaj, od 2021

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Uczelni:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

60-895 Poznań

NIP 778-10-28-941

REGON 630-245-248

e-mail: rektorat@wsb.poznan.pl

tel. 61 655 33 33

www.wsb.poznan.pl

Inspektorem Ochrony Danych w WSB w Poznaniu jest Rafał Surowy, e-mail: iod@wsb.poznan.pl

Redakcja BIP:

Redaktor główny

Dominika Styperek

dominika.styperek@wsb.poznan.pl, bip@wsb.poznan.pl

tel. 61 655 32 43

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

zakres kompetencji: statut, strategia, decyzja o utworzeniu uczelni, rozprawy doktorskie, regulaminy, wzory umów edukacyjnych, opłaty za studia, sprawozdania finansowe, wielkość dotacji oraz jakość kształcenia z Wydziału Finansów i Bankowości.

Redaktor pomocniczy:

Judyta Wielgos

judyta.wielgos@wsb.poznan.pl

zakres kompetencji: programy studiów z Wydziału Finansów i Bankowości.

Redaktor pomocniczy:

Iwona Nowak

iwona.nowak@chorzow.wsb.pl

zakres kompetencji: jakość kształcenia i programy studiów z Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.

Redaktor pomocniczy:

Aneta Mazur

aneta.mazur@wsb.szczecin.pl

zakres kompetencji: jakość kształcenia i programy studiów z Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie.

Redaktor pomocniczy:

Angelika Jaworska

angelika.jaworska@wsb.szczecin.pl

zakres kompetencji: jakość kształcenia i programy studiów z Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na Platformie Usług Administracji Publicznej:

Adres ESP: /WSBwPoznaniu/SkrytkaESP

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Poznaniu powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, WSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na jeden z niżej wymienionych sposobów:

- przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań;

- złożyć osobiście w Biurze Podawczo-Odbiorczym, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Poznań

- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.poznan.pl;

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

poznan.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/20 09:33 przez teba_akrakowski