Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


2019/2020

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA - Warunki i tryb przyjmowania na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały Senatu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku - realizacja obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy z dnia 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669):

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA - Warunki i tryb przyjmowania na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały Senatu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 23 maja 2018 roku:

2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI - Warunki i tryb przyjmowania na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, stanowiące załącznik do uchwały Konwentu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2017 roku:

wsf/regulaminy/rekrutacja.1547133904.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/01/10 16:25 przez wr_mnowak