Regulamin świadczeń dla studentów


2021/2022

Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4/2022 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2022 roku:

zarzadzenie_rektora_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_4_2022_w_spr._regulminu_swiadczen_dla_studentow.pdfMetryczka pliku

regulamin_swiadczen_dla_studentow_wsb_we_wroclawiu_2021_2022.pdfMetryczka pliku


Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 37/2021 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2021 roku:

zarzadzenie_rektora_w_sprawie_swiadczen_dla_studentow.pdfMetryczka pliku

regulamin_swiadczen_dla_studentow_wsb_we_wroclawiu.pdfMetryczka pliku


2019/2020

Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 roku:

regulamin_swiadczen_dla_studentow_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu_2019.pdfMetryczka pliku


2018/2019

Regulamin przyznawania stypendiów ze środków MNiSW studentom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 17/2018 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 14 września 2018 roku:

regulamin_przyznawania_stypendiow_ze_srodkow_mnisw_studentom_wyzszej_szkoly_bankowej_we_wroclawiu.pdfMetryczka pliku


wroclaw/regulaminy/swiadczenia.txt · ostatnio zmienione: 2022/01/26 09:54 przez wr_mrygiel