Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji


Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 49/2020 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 marca 2020 roku:

regulamin_zarzadzania_prawami_autorskimi_prawami_pokrewnymi_i_prawami_wlasnosci_przemyslowej_oraz_zasad_komercjalizacji.pdfMetryczka pliku


wroclaw/regulaminy/prawa.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/01 11:24 przez wr_mfrankow