Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 24/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_spMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 25/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_mbaMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 72/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_sp_projektMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 73/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia Master of Business Administration dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.

Zasady rekrutacji_mba_projektMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 13/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe, Master of Business Administration oraz Master of Public Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

Zasady rekrutacji_sp_mba_mpaMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

Zasady rekrutacji_spMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 18/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił zasady rekrutacji na studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

Zasady rekrutacji_mbaMetryczka pliku


torun/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-na-studia-podyplomowe-i-mba.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/06 08:47 przez to_emurawska