Rok akademicki 2022/2023 - nabór letni

Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 3/2022 z dnia 17 marca 2022 roku ustala wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych i uczestników studiów podyplomowych i MBA, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2022/2023.

Wzory umówMetryczka pliku


Rok akademicki 2021/2022 - nabór zimowy

Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 30a/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku ustala nowe wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2021/2022 w naborze zimowym.

Wzory umów_zimaMetryczka pliku


Rok akademicki 2021/2022 - nabór letni

Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 22 marca 2021 roku ustala nowe wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2021/2022 w naborze letnim.

Wzory umów_latoMetryczka pliku


Rok akademicki 2020/2021 - nabór zimowy

Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 47/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku ustala nowe wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2020/2021 w naborze letnim.

Wzory umów_zimaMetryczka pliku


Rok akademicki 2020/2021 - nabór letni

Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 22 maja 2020 roku uchyla Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 24 marca 2020 roku i ustala nowe wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2020/2021 w naborze letnim.

Wzory umów - noweMetryczka pliku


Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 13/2020 z dnia 24 marca 2020 roku zarządził wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2020/2021 w naborze letnim.

Zarządzenie_uchyloneMetryczka pliku

studia wyższeMetryczka pliku
studia wyższe - przyjęcie na wyższy semestrMetryczka pliku
studia wyższe - wznowienie na seminarium lub egzamin dyplomowyMetryczka pliku
wolny słuchaczMetryczka pliku
studia wyższe - EFSMetryczka pliku
studia podyplomoweMetryczka pliku
MBAMetryczka pliku


Rok akademicki 2019/2020 - nabór zimowy

Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku zarządził wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym.

Wzory umówMetryczka pliku


Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku zarządził wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym.

Wzór umowy EFSMetryczka pliku


Rok akademicki 2019/2020 - nabór letni

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 67/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów I i II stopnia, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 71/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów I i II stopnia, którzy wznawiają naukę w celu zaliczenia egzaminu lub seminarium w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 72/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku uchwalił wzór umowy o przyjęcie na wyższy semestr studiów w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 70/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku uchwalił wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 84/2019 z dnia 21 maja 2019 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim w ramach projektu pt. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli WSB w Toruniu.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 90/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

Wzór umowyMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019 - nabór zimowy

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 76/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 77/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 93/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym.

Wzór umowyMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019 - nabór letni

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 25/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów I i II stopnia, którzy wznawiają naukę w celu zaliczenia egzaminu lub seminarium w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 24/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 44/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018 - nabór zimowy

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 80/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 82/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku uchwalił wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.

Wzór umowyMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018 - nabór letni

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 30/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 34/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów I i II stopnia, którzy wznawiają naukę w celu zaliczenia egzaminu lub seminarium w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 33/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 59/2017 z dnia 9 maja 2017 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim.

Wzór umowyMetryczka pliku


torun/wzor-umowy/wzory-umow-o-swiadczenie-uslug-edukacyjnych-dla-studentow-studiow-wyzszych.txt · ostatnio zmienione: 2022/05/18 11:30 przez to_emurawska