Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


mgr Małgorzata Halaburda

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania oraz efekty wdrażania i realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach sektora budowlanego w Polsce

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. WSB dr hab. Arnold Bernaciak

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Łukasz Ziębakowski

Tytuł rozprawy: Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Deszczyński

Promotor pomocniczy: dr Jacek Połczyński

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Marcin Fuksiewicz

Tytuł rozprawy: Dochodowość inwestycji w świetle efektu momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008-2018

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. dr hab. Wiesława Caputa

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


poznan/rozprawy-doktorskie.1557221185.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/05/07 11:26 przez po_jkrzywinska