Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


Serwis BIP

Dotacje ze środków publicznych

Przyznane na rok 2020

Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 w kwocie 2 900 200 zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 czerwca 2020 r.)

Subwencja ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznana na rok 2020 w kwocie 448,7 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2020 r.)

Dotacja podmiotowa na 2020 r. na dofinansowanie zadań projakościowych przeznaczonej na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów w kwocie 410 tys. zł (pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sygn. DBF.WFSN.6703.20.2020.KC.95 z dnia 18 czerwca 2020 r.)

Przyznane na rok 2019

Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019 w kwocie 2487,2 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2019 r.)

Dotacja na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznana na rok 2019 w kwocie 243,4 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2019 r.)

Subwencja ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznana na rok 2019 w kwocie 448,7 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2019 r.)

Wydatkowane w roku 2018

* Dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów

Rodzaj stypendium Łączna kwota wydana na stypendia
Stypendium socjalne 841 625 zł
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 412 200 zł
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 994 641 zł
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia -
Zapomoga 10 900 zł

Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Sprawozdanie za rok 2018Metryczka pliku

Projekty realizowane

dsw/wielkosc-dotacji.1592898472.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/06/23 09:47 przez dsw_molszewska