Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


Serwis BIP

Dotacje ze środków publicznych

Przyznane na rok 2019

Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019 w kwocie 2487,2 tys. zł

Subwencja ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznana na 2019 r. 448,7 tys. zł

Wydatkowane w roku 2018

* Dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów

Rodzaj stypendium Łączna kwota wydana na stypendia
Stypendium socjalne 841 625 zł
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 412 200 zł
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 994 641 zł
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia -
Zapomoga 10 900 zł

Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Sprawozdanie za rok 2018Metryczka pliku

Projekty realizowane

dsw/wielkosc-dotacji.1577709758.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/12/30 13:42 przez dsw_molszewska