Narzędzia użytkownika


Regulaminy studiów na rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 9/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 10/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019.

RegulaminMetryczka pliku


Regulaminy studiów na rok akademicki 2017/2018

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 33/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku uchwalił regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 34/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018.

RegulaminMetryczka pliku


torun/regulaminy/regulaminy-studiow-wyzszych.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/05 15:47 przez to_emurawska