Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


Oceny programowe

Uchwała nr 655/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku psychologia w biznesie prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 655/2018_psychologia w biznesieMetryczka pliku


Uchwała nr 1/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 1/2018_finanse i rachunkowośćMetryczka pliku


Uchwała nr 428/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 428/2017_bezpieczeństwo wewnętrzneMetryczka pliku


Uchwała nr 906/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 906/2015_zarządzanieMetryczka pliku

torun/jakosc-ksztalcenia/w-fin-i-zarz-tor/studia-i-stopnia.1559048309.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/05/28 14:58 przez to_emurawska