Narzędzia użytkownika


Oceny programowe

Uchwała nr 37/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powtórnej oceny programowej na kierunku psychologia w biznesie prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 37/2021_psychologia w biznesieMetryczka pliku


Uchwała nr 1/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 1/2018_finanse i rachunkowośćMetryczka pliku


Uchwała nr 428/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 428/2017_bezpieczeństwo wewnętrzneMetryczka pliku


Uchwała nr 906/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 906/2015_zarządzanieMetryczka pliku


Raporty samooceny

Raport na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny programowej na kierunku Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.

Raport_psychologia w biznesieMetryczka pliku

torun/jakosc-ksztalcenia/w-fin-i-zarz-tor/studia-i-stopnia.txt · ostatnio zmienione: 2021/01/28 11:22 przez to_emurawska