Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


Oceny programowe

Uchwała nr 655/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku psychologia w biznesie prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 655/2018_psychologia w biznesieMetryczka pliku


Uchwała nr 1/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 1/2018_finanse i rachunkowośćMetryczka pliku

torun/jakosc-ksztalcenia/w-fin-i-zarz-tor/studia-i-stopnia.1559048001.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/05/28 14:53 przez to_emurawska