Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


Oceny programowe

Uchwała nr 656/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku psychologia w biznesie prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 656/2018_psychologia w biznesieMetryczka pliku


Uchwała nr 2/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 2/2018_finanse i rachunkowośćMetryczka pliku


Uchwała nr 907/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 907/2015_zarządzanieMetryczka pliku


Uchwała nr 670/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku administracja prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 670/2015_administracja Metryczka pliku


Uchwała nr 37/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku logistyka prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 37/2015_logistykaMetryczka pliku


Raporty samooceny

Raport na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny programowej na kierunku Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.

Raport_psychologia w biznesieMetryczka pliku

torun/jakosc-ksztalcenia/w-fin-i-zarz-byd/studia-i-stopnia.1606294030.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/11/25 09:47 przez to_emurawska