Narzędzia użytkownika


Oceny programowe

Uchwała nr 1098/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku logistyka prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 1098/2021_logistykaMetryczka pliku


Uchwała nr 1035/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku administracja prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 1035/2021_administracjaMetryczka pliku


Uchwała nr 38/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powtórnej oceny programowej na kierunku psychologia w biznesie prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 38/2021_psychologia w biznesieMetryczka pliku


Uchwała nr 2/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 2/2018_finanse i rachunkowośćMetryczka pliku


Uchwała nr 907/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała PKA nr 907/2015_zarządzanieMetryczka pliku


Raporty samooceny

Raport samooceny dla kierunku Zarządzanie, studia pierwszego i drugiego stopnia, profil praktyczny, prowadzonego w Filii w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Raport_ZarządzanieMetryczka pliku


Raport samooceny dla kierunku Administracja, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, prowadzonego w Filii w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Raport_AdministracjaMetryczka pliku


Raport samooceny dla kierunku Logistyka, studia pierwszego i drugiego stopnia, profil praktyczny, prowadzonego w Filii w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Raport_LogistykaMetryczka pliku


Raport na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny programowej na kierunku Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.

Raport_psychologia w biznesieMetryczka pliku

torun/jakosc-ksztalcenia/w-fin-i-zarz-byd/studia-i-stopnia.txt · ostatnio zmienione: 2022/02/15 08:36 przez to_emurawska