Narzędzia użytkownika


mgr Karolina Oleksa - Marewska

Tytuł rozprawy: Klimat organizacyjny a wypalenie zawodowe, pracoholizm i stres wśród pracowników wiedzy

Streszczenie rozprawy doktorskiej: k.oleksa-marewska_streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf

Promotor: prof. nadzw. dr. hab. Stefan Tokarski

Promotor pomocniczy: dr Agnieszkę Springer

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_obronie_k.oleksy_marewska.pdf


mgr Marcin Kisielewski

Tytuł rozprawy: Rola systemów informatycznych w podnoszeniu efektywności organizacyjnej działalności operacyjnej przedsiębiorstw transportu drogowego

Streszczenie rozprawy doktorskiej: m.kalinowski_streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf

Promotor: prof. nadzw. dr. hab. Ryszard Miler

Promotor pomocniczy: dr. inż. Artur Ziółkowski

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_obronie_m.kisielewski.pdf


mgr Gabriela Misiura

Tytuł rozprawy: Efekt kraju pochodzenia w praktykach zarządzania zasobami ludzkimi skandynawskich korporacji w Polsce

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska

Promotor pomocniczy: dr Monika Zajkowska

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr inż. Andrzej Sułkowski

Tytuł rozprawy: Wspieranie procesu zarządzania w mikroprzedsiębiorstwach przez instytucje otoczenia biznesu na przykładzie województwa pomorskiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej: a.sulkowski_streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_obronie_a.sulkowski.pdf

gdansk/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2019/02/08 10:34