Narzędzia użytkownika


mgr Małgorzata Trawińska

Tytuł rozprawy: Model zarządzania żeglugą morską na akwenach o podwyższonym ryzyku

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Miler

Promotor pomocniczy: dr inż. Bohdan Pac

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Piotr Kuchta

Tytuł rozprawy: Zarządzanie wiedzą klienta w tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwach branży elektrotechnicznej

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft

Promotor pomocniczy: dr Monika Zajkowska

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr inż. Mariusz Glenszczyk

Tytuł rozprawy: Wartość wyższego rzędu jako czynnik dynamizujący model biznesu importera win gronowych w Polsce

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. nadzw. dr. hab. Marek Jabłoński

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Martyna Lewandowska - Nobis

Tytuł rozprawy: Rola intencji zarządczych menadżerów w kształtowaniu modelu biznesu firm rodzinnych

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. nadzw. dr. hab. Marek Jabłoński

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Przemysław Wołoczuk

Tytuł rozprawy: Stan i perspektywy rozwoju Start-upów w Polsce – uwarunkowania i czynniki sukcesu

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Łobos

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr inż. Akram Akoel

Tytuł rozprawy: The new inspection regime on port state control as a tool In the operational management at the level of ship owner/ship operator company

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. nadzw. dr. hab. Ryszard Miler

Promotor pomocniczy: dr Paweł Weichbroth

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Dawid Kaszuba

Tytuł rozprawy: Skuteczność innowacji organizacyjnych w działalności służb interwencyjnych

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. nadzw. dr. hab. Marek Jabłoński

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Daniel Dulęba

Tytuł rozprawy: Zarządzanie wartością strategiczną a efektywność modeli biznesu aptek

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. nadzw. dr. hab. Marek Jabłoński

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr Karolina Oleksa - Marewska

Tytuł rozprawy: Klimat organizacyjny a wypalenie zawodowe, pracoholizm i stres wśród pracowników wiedzy

Streszczenie rozprawy doktorskiej: k.oleksa-marewska_streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf

Promotor: prof. nadzw. dr. hab. Stefan Tokarski

Promotor pomocniczy: dr Agnieszkę Springer

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_obronie_k.oleksy_marewska.pdf


mgr Marcin Kisielewski

Tytuł rozprawy: Rola systemów informatycznych w podnoszeniu efektywności organizacyjnej działalności operacyjnej przedsiębiorstw transportu drogowego

Streszczenie rozprawy doktorskiej: m.kalinowski_streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf

Promotor: prof. nadzw. dr. hab. Ryszard Miler

Promotor pomocniczy: dr. inż. Artur Ziółkowski

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_obronie_m.kisielewski.pdf


mgr Gabriela Misiura

Tytuł rozprawy: Efekt kraju pochodzenia w praktykach zarządzania zasobami ludzkimi skandynawskich korporacji w Polsce

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska

Promotor pomocniczy: dr Monika Zajkowska

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie:


mgr inż. Andrzej Sułkowski

Tytuł rozprawy: Wspieranie procesu zarządzania w mikroprzedsiębiorstwach przez instytucje otoczenia biznesu na przykładzie województwa pomorskiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej: a.sulkowski_streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie: zawiadomienie_o_obronie_a.sulkowski.pdf

gdansk/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/09 10:49 przez gd_mpienicka