Narzędzia użytkownika


Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Na mocy uchwały nr 32/2019 z dnia 27 września 2019 r., Senat WSB w Gdańsku zatwierdził wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia

uchwala_32_2019_senatu_wsb_w_gdansku_wzory_dyplomow_ukonczenia_studiow.pdfMetryczka pliku

wzor_dyplomy_1_stopien_gdansk.pdfMetryczka pliku

Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia

Na mocy uchwały nr 32/2019 z dnia 27 września 2019 r., Senat WSB w Gdańsku zatwierdził wzory dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia

uchwala_32_2019_senatu_wsb_w_gdansku_wzory_dyplomow_ukonczenia_studiow.pdfMetryczka pliku

wzor_dyplomy_2_stopen_gdansk.pdfMetryczka pliku

Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich

Na mocy uchwały nr 32/2019 z dnia 27 września 2019 r., Senat WSB w Gdańsku zatwierdził wzory dyplomów ukończenia jednolitych studiów magisterskich

uchwala_32_2019_senatu_wsb_w_gdansku_wzory_dyplomow_ukonczenia_studiow.pdfMetryczka pliku

wzor_dyplomy_studiow_jednolitych_magisterskich_gdansk.pdfMetryczka pliku

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Na mocy uchwały nr 33/2019 z dnia 27 września 2019 r., Senat WSB w Gdańsku zatwierdził wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych

uchwala_33_2019_senatu_wsb_w_gdansku_wzory_swiadectw_ukonczenia_studiow_podyplomowych.pdfMetryczka pliku

wzor_swiadectwa_sp_gdansk-1.pdfMetryczka pliku

gdansk/dokumenty-publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/18 15:14 przez gd_mpienicka