Decyzja o utworzeniu Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku została utworzona 31 lipca 1998 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-01045-179/RO/98.

wsb_men.pdfMetryczka pliku

Dnia 12 marca 2009 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MNiSW-DNS-WUN-6010-1216-1/AW/09 nastąpiło przeniesienie pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. na rzecz Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o.

mnisw_przeniesienie_pozwolenia.pdfMetryczka pliku

gdansk/decyzja-o-utworzeniu-uczelni.txt · ostatnio zmienione: 2014/07/01 14:07 przez gd_mpienicka