Narzędzia użytkownika


2022/2023

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2022/2023 stanowiące załączniki do Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 6/2022 z dnia 17 marca 2022 r.

6_2022_wzory_umow_edukacyjnych.pdfMetryczka pliku


2021/2022

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2021/2022 stanowiące załączniki do Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 2/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

2_2021_wzory_umow.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla studentów studiów wyższych Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsk

wzor_umowy_sw_niepersonalizowana_2021_2022_gdynia.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_sw_spersonalizowana_2021_2022_gdynia.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsk

wzor_umowy_sw_niespersonalizowana_2021_2022_gdansk.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_sw_spersonalizowana_2021_2022_gdansk.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

wzor_umowy_sp_2021_2022_gdynia.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

wzor_umowy_sp_2021_2022_gdansk.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla słuchaczy studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

wzor_umowy_mba_2021_2022.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

wzor_umowy_wolny_sluchacz_2021_2022.pdfMetryczka pliku


2020/2021

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2020/2021 stanowiące załączniki do Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 8/2020 z dnia 20 marca 2020 r. zarzadzenie_nr_8_2020_w_sprawie_zatwierdzenia_wzorow_umow_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_na_rok_akademicki_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla studentów studiów wyższych Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsk wzor_umowy_sw_spersonalizowana_2020_2021_gdynia.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_sw_niepersonalizowana_2020_2021_gdynia.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsk wzor_umowy_sw_spersonalizowana_2020_2021_gdansk.pdfMetryczka pliku

wzor_umowy_sw_niespersonalizowana_2020_2021_gdansk.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku wzor_umowy_sp_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla słuchaczy studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

wzor_umowy_mba_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku wzor_umowy_wolny_sluchacz_2020_2021.pdfMetryczka pliku


2019/2020

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2019/2020 stanowiące załączniki do uchwały Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 21/III/2019 z dnia 05 marca 2019 r.: 21_iii_2019.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_wsb_w_gdansku.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_sluchaczy_studiow_podyplomowych_wsb_w_gdansku.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla słuchaczy studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_sluchaczy_studiow_mba_wsb_w_gdansku.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku umowa_o_uczestnictwo_w_zajeciach_na_zasadach_wolnego_sluchacza_na_studiach_drugiego_stopnia_w_wsb_w_gdansku.pdfMetryczka pliku


2018/2019

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2018/2019 stanowiące załączniki do uchwały Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 21/II/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.: 21_ii_2018.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_w_wsb_w_gdansku.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_sluchaczy_studiow_podyplomowych_wsb_w_gdansku_18_19.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy dla słuchaczy studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_sluchaczy_studiow_mba_wsb_w_gdansku_18_19.pdfMetryczka pliku

Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku umowa_o_uczestnictwo_w_zajeciach_na_zasadach_wolnego_sluchacza_na_studiach_drugiego_stopnia_w_wsb_w_gdansku_18_19.pdfMetryczka pliku

Wzory aneksów do umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2018/2019 stanowiące załączniki do uchwały Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 59/VII/2018 z dnia 23 lipca 2018 r.: 59_vii_2018.pdfMetryczka pliku

Wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „Kształcenie dualne na kierunku Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku” aneks_do_umowy_projekt_ksztalcenie_dualne_na_kierunku_pedagogika_oraz_turystyka_i_rekreacja_w_wsb_w_gdansku.pdfMetryczka pliku

Wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „D.N.A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB” aneks_do_umowy_projekt_dna_w_wsb_w_gdansku.pdfMetryczka pliku

Wzory aneksów do umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2018/2019 stanowiące załączniki do uchwały Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 67/X/2018 z dnia 2 października 2018 r.: 67_x_2018.pdfMetryczka pliku

Wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „Studia z pracodawcą – program kształcenia praktycznego na kierunkach Logistyka (I i II stopień) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku” aneks_do_umowy_projekt_studia_z_pracodawca_w_wsb_w_gdansku.pdfMetryczka pliku

Wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „D.N.A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB” aneks_do_umowy_projekt_dna_w_wsb_w_gdansku_2_.pdfMetryczka pliku

Wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „Zaprogramowani na sukces – program kształcenia praktycznego na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku” aneks_do_umowy_projekt_zaprogramowani_na_sukces_w_wsb_w_gdansku.pdfMetryczka pliku

Wzór aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „Kształcenie dualne na kierunku Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku„ aneks_do_umowy_projekt_ksztalcenie_dualne_na_kierunku_pedagogika_oraz_turystyka_i_rekreacja_w_wsb_w_gdansku_2.pdfMetryczka pliku

gdansk/umowa-edukacyjna.txt · ostatnio zmienione: 2022/11/14 12:25 przez gd_mpienicka