Narzędzia użytkownika


Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu wprowadzony Zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2015 roku

regulamin_zarzadzania_prawami_autorskimi_i_prawami_pokrewnymi.docMetryczka pliku

wsf/regulaminy/prawa.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/25 13:16 przez wr_mnowak