Narzędzia użytkownika


Wzory dyplomów


Obowiązujące od 01.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 t. j.) w zw. z § 24 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej poz. 1574 z dnia 31 lipca 2019 r., Uchwałami Senatu nr 90/2019 i 99/2019 z dnia 24 września 2019 roku oraz Uchwałą Senatu nr 115/2020 z dnia 1 września 2020 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 119/2020 z dnia 8 września 2020 roku wprowadził zmiany we wzorze dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Wzory dyplomów ukończenia studiów I stopniaMetryczka pliku


Działając na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 t. j.) w zw. z § 24 pkt 4 lit. e) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej poz. 1574 z dnia 31 lipca 2019 r., Uchwałami Senatu nr 91/2019 i 100/2019 z dnia 24 września 2019 roku oraz Uchwałą Senatu nr 116/2020 z dnia 1 września 2020 roku Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 120/2020 z dnia 8 września 2020 roku wprowadził zmiany we wzorze dyplomu ukończenia studiów II stopnia.

Wzory dyplomów ukończenia studiów II stopniaMetryczka pliku


Obowiązujące od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. j) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 90/2019 z dnia 24 września 2019 roku zatwierdził wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopniaMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. j) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 99/2019 z dnia 24 września 2019 roku zatwierdził wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia dla kierunków prowadzonych na wspólnym minimum.

Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia dla kierunków prowadzonych na wspólnym minimumMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. j) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 91/2019 z dnia 24 września 2019 roku zatwierdził wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia.

Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopniaMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. j) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 100/2019 z dnia 24 września 2019 roku zatwierdził wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia dla kierunków prowadzonych na wspólnym minimum.

Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia dla kierunków prowadzonych na wspólnym minimumMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. j) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 92/2019 z dnia 24 września 2019 roku zatwierdził wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowychMetryczka pliku

torun/wzor-umowy/wzory-dyplomow.txt · ostatnio zmienione: 2020/09/15 12:38 przez to_emurawska