Narzędzia użytkownika


Rok akademicki 2021/2022

NABÓR LETNI

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 35/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 w naborze letnim.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 37/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 w naborze letnim.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 89/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunkach Informatyka i Pedagogika dla studentów studiów I i II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2021/2022 w naborze letnim.

Czesne Informatyka i PedagogikaMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 128/2021 z dnia 28 września 2021 roku uchwalił wysokość opłat czesnego dla studentów wyjeżdżających na stypendia w ramach programu LLP - Erasmus oraz w ramach tzw. „podwojnego dyplomu” w roku akademickim 2021/2022.

Czesne_Erasmus_podwójny dyplomMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 129/2021 z dnia 28 września 2021 roku uchwalił obniżenie czesnego z tytułu wcześniejszego zaliczenia przedmiotu na rok akademicki 2021/2022.

Obniżenie czesnegoMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 130/2021 z dnia 28 września 2021 roku uchwalił opłaty za dodatkowy lub i/lub powtarzalny przedmiot na rok akademicki 2021/2022 dla studentów regulujących opłaty w walucie.

Opłaty w walucie EUROMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 131/2021 z dnia 28 września 2021 roku uchwalił opłaty za dodatkowy lub i/lub powtarzalny przedmiot dla studentów na rok akademicki 2021/2022.

OpłatyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 132/2021 z dnia 28 września 2021 roku uchwalił proporcjonalne rozliczanie czesnego za naukę w roku akademickim 2021/2022.

Czesne_proporcjonalneMetryczka pliku


Rok akademicki 2020/2021

NABÓR ZIMOWY

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 172/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 174/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


NABÓR LETNI

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 w naborze letnim.

Czesne_uchyloneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 39/2020 z dnia 10 marca 2020 roku uchwalił zmianę wysokości czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 w naborze letnim.

Czesne_zmianaMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 22/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 w naborze letnim.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 55/2020 z dnia 31 marca 2020 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia kierunków Turystyka na Wydziale Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2020/2021.

Czesne_Turystyka_FiRMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 110/2020 z dnia 1 września 2020 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów jednolitych studiów magisterskich kierunku Psychologia na Wydziale Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2020/2021.

Czesne_PsychologiaMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 131/2020 z dnia 29 września 2020 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów wyjeżdżających na stypendia w ramach programu LLP - Erasmus oraz w ramach tzw. „podwójnego dyplomu” w roku akademickim 2020/2021.

Czesne_Erasmus_podwójny dyplomMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 132/2020 z dnia 29 września 2020 roku uchwalił obniżenie czesnego z tytułu wcześniejszego zaliczenia przedmiotu w roku akademickim 2020/2021.

Obniżenie czesnegoMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 133/2020 z dnia 29 września 2020 roku uchwalił opłaty za dodatkowy i/lub powtarzany przedmiot dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 regulujących opłaty w walucie.

Opłaty w walucieMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 134/2020 z dnia 29 września 2020 roku uchwalił opłaty za dodatkowy i/lub powtarzany przedmiot dla studentów przyjętych przed 1 października 2020 roku na rok akademicki 2020/2021 regulujących opłaty w walucie.

Opłaty w walucieMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 135/2020 z dnia 29 września 2020 roku uchwalił opłaty za dodatkowy i/lub powtarzany przedmiot dla studentów na rok akademicki 2020/2021.

OpłatyMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 136/2020 z dnia 29 września 2020 roku uchwalił proporcjonalne rozliczanie czesnego za naukę w roku akademickim 2020/2021.

Czesne_proporcjonalneMetryczka pliku


Rok akademicki 2019/2020

NABÓR ZIMOWY

Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 127/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 129/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat WSB Uchwałą nr 17/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunku Inżynieria Zarządzania dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


NABÓR LETNI

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 56/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 60/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunku Pedagogika dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 57/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 62/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunku Pedagogika dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 79/2019 z dnia 14 maja 2019 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunku Inżynieria zarządzania, studia II stopnia, Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020, studia realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 108/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunku Informatyka w biznesie, studia II stopnia, Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020, studia realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 73/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie, Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020, studia realizowane w ramach projektu pt. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli WSB w Toruniu”.

CzesneMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019

NABÓR ZIMOWY

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 80/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 82/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunkach Design w biznesie oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów I stopnia realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 83/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 24/2019 z dnia 12 marca 2019 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunkach Inżynieria zarządzania oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów II stopnia realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 92/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunku Informatyka w biznesie w ramach drugiej specjalności Grafika komputerowa i multimedia dla studentów studiów II stopnia realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019.

CzesneMetryczka pliku


NABÓR LETNI

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 10/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 14/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunkach Design w biznesie oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów I stopnia realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 43/2018 z dnia 22 maja 2018 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunkach Inżynieria zarządzania oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów II stopnia realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 92/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunku Informatyka w biznesie w ramach drugiej specjalności Grafika komputerowa i multimedia dla studentów studiów II stopnia realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.

CzesneMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018

NABÓR LETNI

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 44/2017 z dnia 29 marca 2017 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2017/2018.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 46/2017 z dnia 29 marca 2017 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunkach Design w biznesie oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów I stopnia realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2017/2018.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 47/2017 z dnia 31 marca 2017 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2017/2018.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 74/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunku Pedagogika dla studentów studiów II stopnia w roku akademickim 2017/2018.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 78/2017 z dnia 10 października 2017 roku uchwalił wysokość czesnego dla zagranicznych studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018.

CzesneMetryczka pliku


NABÓR ZIMOWY

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 97/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 99/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunkach Design w biznesie oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów I stopnia realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 100/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 102/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku uchwalił wysokość czesnego na kierunku Pedagogika dla studentów studiów II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.

CzesneMetryczka pliku


torun/oplaty-za-studia/oplaty-dla-studentow-studiow-wyzszych.txt · ostatnio zmienione: 2021/10/11 15:20 przez to_emurawska