Narzędzia użytkownika


Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2017/2018

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku uchwalił wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2017/2018 (Uchwała nr 13/III/2017 z dnia 24 marca 2017 roku).

umowa_o_uczestnictwo_w_zajeciach_na_zasadach_wolnego_sluchacza_17_18.pdfMetryczka pliku

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_sluchaczy_studiow_podyplomowych_17_18.pdfMetryczka pliku

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_17_18_niespersonalizowana.pdfMetryczka pliku

umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_17_18_spersonalizowana.pdfMetryczka pliku

umowa_o_swidczenie_uslug_edukacyjnych_dla_sluchaczy_studiow_mba_17_18.pdfMetryczka pliku

Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych na rok akademicki 2016/2017

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 6 lit. d Statutu WSB w Gdańsku, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich WSB w Gdańsku, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017 w naborze zimowym (Uchwała nr 81/2016 Konwentu WSB w Gdańsku z dnia 19 października 2016 roku).

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Wyższej Szkoły Bankowej w GdańskuMetryczka pliku

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku- Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 6 lit. d) Statutu WSB w Gdańsku, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku uchwalił wzór umowy o uczestnictwow zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017 w naborze zimowym (Uchwała nr 83/2016 Konwentu WSB w Gdańsku z dnia 19 października 2016 roku).

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w GdańskuMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 6 lit. d Statutu WSB w Gdańsku, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017 w naborze zimowym (Uchwała nr 82/2016 Konwentu WSB w Gdańsku z dnia 19 października 2016 roku).

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w GdańskuMetryczka pliku

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 6 lit. d Statutu WSB w Gdańsku, Konwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów MBA, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017 w naborze zimowym (Uchwała nr 82/2016 Konwentu WSB w Gdańsku z dnia 19 października 2016 roku).

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w GdańskuMetryczka pliku

gdansk/wzor-umowy.txt · ostatnio zmienione: 2017/06/05 14:30 przez gd_mpienicka