Narzędzia użytkownika


2021/2022

Zasady dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku Filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

17_ii_2021_dodatkowe_warunki_rekrut._filologia.pdfMetryczka pliku

Zasady dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe pierwszego stopnia na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku Film w nowych mediach w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

95_x_2020_zasady_rekrutacji_film.pdfMetryczka pliku

Zasady dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe pierwszego stopnia na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku Inżynieria danych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

88_x_2020_zasady_rekrutacji_inzynieria_danych.pdfMetryczka pliku

Zasady dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe pierwszego stopnia na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

74_viii_2020_zasady_rekrutacji_kosmetologia_21_22.pdfMetryczka pliku

Zasady dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe pierwszego stopnia na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

70_viii_2020_zasady_rekrutacji_dietetyka.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do uchwały nr 66/VII/2020 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 31 lipca 2020 roku

uchwala_nr_66_vii_2020_zasady_rekrutacji_2021_2022.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe i studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do uchwały nr 64/III/2021 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 30 marca 2021 r.

64_iii_2021__zasady_rekrutacji_sp_mba.pdfMetryczka pliku


2020/2021

Zasady dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe pierwszego stopnia na rok akademicki 2020/2021 dla kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

73_viii_2020_zasady_rekrutacji_kosmetologia.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do uchwały nr 22/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 17 września 2019 roku

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_na_rok_akademicki_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców i osób posiadających świadectwa dojrzałości oraz dyplomy zagraniczne uprawniające do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do uchwały nr 23/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 17 września 2019 roku

zasady_rekrutacji_dla_cudzoziemcow_na_rok_akademicki_2020_2021.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do uchwały nr 28/III/2020 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 17 marca 2020 r.

zasady_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_i_mba_na_rok_akademicki_2020_2021.pdfMetryczka pliku


2019/2020

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały nr 31/2018 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2018 roku

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_na_rok_akademicki_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców i osób posiadających świadectwa dojrzałości oraz dyplomy zagraniczne uprawniające do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na rok akademicki 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały nr 32/2018 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2018 roku

zasady_rekrutacji_dla_cudzoziemcow_na_rok_akademicki_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na rok akademicki 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały nr 7/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 26 marca 2019 r.

uchwala_nr_7_2019_zasady_rekrutacji_sp_i_mba_2019_2020.pdfMetryczka pliku


2018/2019

Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020, stanowiące załącznik do uchwały nr 39/2017 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej ww Gdańsku z dnia 31 maja 2017 roku

zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_na_rok_akademicki_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców i osób posiadających świadectwa dojrzałości oraz dyplomy zagraniczne uprawniające do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na rok akademicki 2018/2019, stanowiące załącznik do uchwały nr 40/2017 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 31 maja 2017 roku

zasady_rekrutacji_dla_cudzoziemcow_na_rok_akademicki_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na rok akademicki 2018/2019, stanowiące załącznik do uchwały nr 8/2018 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 27 marca 2018 r.

zasady_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_i_mba_na_rok_akademicki_2018_2019.pdfMetryczka pliku

gdansk/regulaminy/zasady-rekrutacji.txt · ostatnio zmienione: 2021/04/20 13:38 przez gd_ejatczak