To jest stara wersja strony!


Rok akademicki 2022/2023

Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. f) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 61/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku uchwalił regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2022/2023.

Regulamin studiów wyższychMetryczka pliku


Rok akademicki 2021/2022

Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. f) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 85/2021 z dnia 18 maja 2021 roku uchwalił regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022.

Regulamin studiów wyższychMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. g) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 73/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/2022.

Regulamin SPMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. g) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 74/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku uchwalił regulamin studiów MBA na rok akademicki 2021/2022.

Regulamin MBAMetryczka pliku


Rok akademicki 2020/2021

Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. f) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 45/2020 z dnia 24 marca 2020 roku uchwalił regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. g) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 46/2020 z dnia 24 marca 2020 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2020/2021.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. g) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 47/2020 z dnia 24 marca 2020 roku uchwalił regulamin studiów MBA na rok akademicki 2020/2021.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 77/2019 z dnia 24 września 2019 roku uchwalił regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2019/2020.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 78/2019 z dnia 24 września 2019 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 79/2019 z dnia 24 września 2019 roku uchwalił regulamin studiów MBA na rok akademicki 2019/2020.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 9/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 10/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2018/2019.

RegulaminMetryczka pliku


Rok akademicki 2017/2018

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 33/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku uchwalił regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2017/2018.

RegulaminMetryczka pliku


Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 lit. i) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 34/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018.

RegulaminMetryczka pliku


torun/regulaminy/regulaminy-studiow.1651733479.txt.gz · ostatnio zmienione: 2022/05/05 08:51 przez to_emurawska