Narzędzia użytkownika


Wielkość dotacji

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała w 2016 roku:

- dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w kwocie 281 630 zł.;

- dotację na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.) w kwocie 6 125,8 tys. zł.

- dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w kwocie 203,3 tys. zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku systematycznie ubiega się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskanie tego dofinansowania umożliwia podnoszenie kwalifikacji zasobów ludzkich bezpłatnie lub przy niewielkich nakładach finansowych. WSB w Gdańsku przez lata swojej działalności zdobyła praktyczne doświadczenie w pisaniu projektów oraz zdobywaniu unijnych grantów, czego dowodem jest ponad 45 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów. Są to zarówno projekty realizowane dla konkretnych przedsiębiorstw, szyte na miarę, jak też - otwarte, adresowane do pracowników firm zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Dzięki współfinansowaniu ze środków UE studia i szkolenia są tańsze do 80 %. Uczelnia posiada doświadczenie w realizacji 25 projektów dofinansowanych z EFS i 3 projektów finansowanych z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Szczegółowe informacje na temat zakończonych i realizowanych projektów znajdują się na stronie: www.efs.pl

gdansk/wielkosc-dotacji.txt · ostatnio zmienione: 2016/10/11 11:06 przez gd_mpienicka