Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2020 roku

6_2020_regulamin_pomocy_materialnej.pdfMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_wniosek_stypendium_socjalne.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_2_wniosek_o_stypendium_specjalne.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_3_wniosek_o_stypendium_rektora.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_4_wniosek_o_zapomoge.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_5_kryteria_przyznawania_stypendiow_sportowych.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_6_zasady_punkt_styp_rektora.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_7_inf_dla_studentow_ubiegajacych_sie_o_styp_socjalne.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_8_odwolanie.pdfMetryczka pliku

Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 12/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 25 września 2019 roku

12_2019_regulamin_pomocy_materialnej.pdfMetryczka pliku

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15/2015 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z dnia 23 września 2015 roku

zarzadzenie_nr_15_2015_regulamin_przyznawania_i_wyplacania_swiadczen_pomocy_materialnej_dla__tudentow.pdfMetryczka pliku

gdansk/regulaminy/regulamin-swiadczen.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/20 13:40 przez gd_mpienicka