Narzędzia użytkownika


Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, stanowiący załącznik do uchwały Senatu nr 133/XI/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.

133_xi_2022_regulamin_zarzadzania_prawami_autorskimi.pdfMetryczka pliku

gdansk/regulaminy/prawa.txt · ostatnio zmienione: 2022/11/18 08:32 przez gd_mpienicka