Narzędzia użytkownika


2022/2023

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Biznesu, Wydziału Informatyki i Nowych Technologii, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Społeczno - Humanistycznego oraz Wydziału Zdrowia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 24/III/2022 z dnia 8 marca 2022 roku

24_iii_2022_ceny_i_stopien_22_23.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Biznesu, Wydziału Informatyki i Nowych Technologii, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Społeczno - Humanistycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 25/III/2022 z dnia 8 marca 2022 roku

25_iii_2022_ceny_ii_stopien_22_23.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów jednolitych studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Społeczno - Humanistycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 26/III/2022 z dnia 8 marca 2022 roku

26_iii_2022_ceny_jsm_22_23.pdfMetryczka pliku

Regulamin opłat dla uczestników studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 i w latach późniejszych - chwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 32/III/2022 z dnia 23 marca 2022 roku

32_iii_2022_regulamin_oplat_sp.pdfMetryczka pliku


2021/2022

Zmiana Regulaminu opłat dla uczestników studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 i w latach późniejszych - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 71/IV/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku

71_iv_2021_regulamin_oplat_podyplomowe.pdfMetryczka pliku

Regulamin opłat dla studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych i MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 i w latach późniejszych - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 52/III/2021 z dnia 16 marca 2021 roku

51_iii_2021_regulamin_oplat.pdfMetryczka pliku

Zmiana wysokości czesnego na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej szkoły Bankowej w Gdańsku nr 69/IV/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku

69_iv_2021_zmiany_czesne_podyplomowe.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów podyplomowych Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku , rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej szkoły Bankowej w Gdańsku nr 2/I/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku

2_i_2021_podyplomowe_czesne.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 35/III/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

35_iii_2021_czesne_i_st._2021_2022.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 36/III/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

36_iii_2021_czesne_ii_st._2021_2022.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów jednolitych studiów magisterskich Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 37/III/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

37_iii_2021_czesne_jednolite_2021_2022.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę na kierunku Finanse i rachunkowość, na ścieżce anglojęzycznej, w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 38/III/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

38_iii_2021_czesne_ii_st._angl._2021_2022.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę na ścieżkach anglojęzycznych w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 114/XI/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

114_xi_2020_czesne_i_stopien_gdansk_i_gdynia_sciezki_anglo.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę na ścieżkach anglojęzycznych w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 115/XI/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

115_xi_2020_czesne_ii_stopien_gdanski_i_gdynia_sciezki_anglo.pdfMetryczka pliku


2020/2021

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 17/III/2020 z dnia 3 marca 2020 r.

17_iii_2020_wysokosc_oplat_i_st_20_21.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 18/III/2020 z dnia 3 marca 2020 r.

18_iii_2020_wysokosc_oplat_ii_st_20_21.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów jednolitych studiów magisterskich Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 19/III/2020 z dnia 3 marca 2020 r.

19_iii_2020_wysokosc_oplat_jsm_20_21.pdfMetryczka pliku

Regulamin opłat dla studentów studiów wyższych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 27/III/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

27_iii_2020_regulaminy_oplat.pdfMetryczka pliku


2019/2020

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 17/II/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

uchwala_nr_17_ii_2019_wysokosc_czesnego_pierwszy_stopien_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 18/II/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

uchwala_nr_18_ii_2019_wysokosc_czesnego_drugi_stopien_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów jednolitych studiów magisterskich Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 19/II/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

uchwala_nr_19_ii_2019_wysokosc_czesnego_jednolite_studia_magisterskie_2019_2020.pdfMetryczka pliku


2018/2019

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 22/II/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

uchwala_nr_22_ii_2018_wysokosc_czesnego_pierwszy_stopien_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 23/II/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

uchwala_nr_23_ii_2018_wysokosc_czesnego_drugi_stopien_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów jednolitych studiów magisterskich Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 24/II/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

uchwala_nr_24_ii_2018_wysokosc_czesnego_jednolite_studia_magisterskie_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Regulamin opłat dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 16/II/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

uchwala_nr_16_ii_2018_regulamin_oplat_dla_studentow_studiow_wyzszych.pdfMetryczka pliku

gdansk/oplaty-za-studia/wfiz.txt · ostatnio zmienione: 2022/11/14 12:59 przez gd_mpienicka