Narzędzia użytkownika


2021/2022

Zmiana Regulaminu opłat dla uczestników studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 i w latach późniejszych - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 71/IV/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku

71_iv_2021_regulamin_oplat_podyplomowe.pdfMetryczka pliku

Regulamin opłat dla studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych i MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 i w latach późniejszych - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 52/III/2021 z dnia 16 marca 2021 roku

51_iii_2021_regulamin_oplat.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę na ścieżkach anglojęzycznych w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 114/XI/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

114_xi_2020_czesne_i_stopien_gdansk_i_gdynia_sciezki_anglo.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę na ścieżkach anglojęzycznych w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 115/XI/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

115_xi_2020_czesne_ii_stopien_gdanski_i_gdynia_sciezki_anglo.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 35/III/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

35_iii_2021_czesne_i_st._2021_2022.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 36/III/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

36_iii_2021_czesne_ii_st._2021_2022.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę na kierunku Finanse i rachunkowość, na ścieżce anglojęzycznej, w roku akademickim 2021/2022 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 38/III/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

38_iii_2021_czesne_ii_st._angl._2021_2022.pdfMetryczka pliku


2020/2021

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 17/III/2020 z dnia 3 marca 2020 r.

17_iii_2020_wysokosc_oplat_i_st_20_21.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 - uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 18/III/2020 z dnia 3 marca 2020 r.

18_iii_2020_wysokosc_oplat_ii_st_20_21.pdfMetryczka pliku

2019/2020

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 17/II/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

uchwala_nr_17_ii_2019_wysokosc_czesnego_pierwszy_stopien_2019_2020.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 18/II/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

uchwala_nr_18_ii_2019_wysokosc_czesnego_drugi_stopien_2019_2020.pdfMetryczka pliku


2018/2019

Wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 22/II/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

uchwala_nr_22_ii_2018_wysokosc_czesnego_pierwszy_stopien_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 23/II/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

uchwala_nr_23_ii_2018_wysokosc_czesnego_drugi_stopien_2018_2019.pdfMetryczka pliku

Regulamin opłat dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku - uchwała Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 16/II/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

uchwala_nr_16_ii_2018_regulamin_oplat_dla_studentow_studiow_wyzszych.pdfMetryczka pliku

gdansk/oplaty-za-studia/weiz.txt · ostatnio zmienione: 2021/05/17 10:28 przez gd_ejatczak