Narzędzia użytkownika


Uchwała nr 737/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

uchwala_nr_737_2020_prezydium_polskiej_komisji_akredytacyjnej.pdfMetryczka pliku


Uchwała nr 511/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Gdańsku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

uchwala_nr_511_2018_prezydium_polskiej_komisji_akredytacyjnej_ped.pdfMetryczka pliku


Uchwała nr 218/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Gdańsku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

uchwala_nr_218_2018_prezydium_polskiej_komisji_akredytacyjnej_inf.pdfMetryczka pliku


Uchwała nr 30/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Gdańsku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

uchwala_nr_30_2018_prezydium_polskiej_komisji_akredytacyjnej_zarz.pdfMetryczka pliku


Uchwała nr 29/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Gdańsku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

uchwala_nr_29_2018_prezydium_polskiej_komisji_akredytacyjnej_fir.pdfMetryczka pliku


Uchwała nr 335/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Gdańsku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

uchwala_nr_335_2017_prezydium_polskiej_komisji_akredytacyjnej_bw.pdfMetryczka pliku


Uchwała nr 450/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku logistyka prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Gdańsku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

uchwala_nr_450_2015_prezydium_polskiej_komisji_akredytacyjnej_log.pdfMetryczka pliku

gdansk/jakosc-ksztalcenia/wfiz/i-stopien.txt · ostatnio zmienione: 2020/11/23 12:18 przez gd_ejatczak