Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
wsf:rozprawy-doktorskie [2020/01/10 11:10]
wr_mnowak
wsf:rozprawy-doktorskie [2020/08/10 12:49] (aktualna)
wr_mnowak
Linia 1: Linia 1:
-**Przewody doktorskie prowadzone przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu:​**+******Przewody doktorskie prowadzone przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu:******
  
-__mgr Beata Bury__+**__mgr Magdalena Baczyńska__** 
 + 
 +Tytuł rozprawy: //​Comparative analysis of translations performed by sworn translators of English appointed prior to and following the Act on Sworn Translators of 2004. A study in the field of legal translation//;​ Tytuł rozprawy w j. polskim: //Analiza porównawcza tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych języka angielskiego przed oraz po wejściu w życie Ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego z 2004 roku. Studium z dziedziny przekładu tekstów prawniczych//​ 
 + 
 +Promotor: dr hab. Adam Wojtaszek 
 + 
 +Recenzenci:​ 
 +  * prof. dr hab. Andrzej Łyda, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 +  * dr hab. Marek Kuźniak, Uniwersytet Wrocławski  
 + 
 +------------------------------------------------------------------------------------- 
 + 
 +**__mgr Kamila Biniek__** 
 + 
 +Tytuł rozprawy: //​Anglicisms in Polish Dictionaries of Foreign Words and Borrowings//;​ Tytuł rozprawy w j. polskim: //​Anglicyzmy w polskich słownikach wyrazów obcych i zapożyczeń // 
 + 
 +Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski 
 + 
 +Recenzenci:​ 
 +  * prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski 
 +  * dr hab. Marek Kuźniak, Uniwersytet Wrocławski  
 + 
 +------------------------------------------------------------------------------------- 
 + 
 +**__mgr Małgorzata Sankowska-Jackiewicz__** 
 + 
 +Tytuł rozprawy: //Análisis contrastivo del uso del subjuntivo/​cogniuntivo en las oraciones subordinadas sustantivas en la prensa Española e italiana con referencia a la lengua polaca//; Tytuł rozprawy w j. polskim: //Analiza kontrastywna użycia trybu łączącego w zdaniach podrzędnych podmiotowych i dopełnieniowych w prasie hiszpańskiej i włoskiej, z odniesieniem do języka polskiego//​ 
 + 
 +Promotor: dr hab. Jacek Pleciński 
 + 
 +Recenzenci:​ 
 +  * dr hab. Ingeborga Beszterda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 +  * dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik,​ Uniwersytet Śląski 
 + 
 +------------------------------------------------------------------------------------- 
 + 
 +**__mgr Dorota Zawadzka__** 
 + 
 +Tytuł rozprawy: //​Rzeczowniki polskie i niemieckie w zakresie minimum leksykalnego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska dywergencji. Studium z dziedziny glottodydaktycznych analiz porównawczych//​ 
 + 
 +Promotor: prof. dr hab. Norbert Morciniec 
 + 
 +Recenzenci:​ 
 +  * prof. dr hab. Lesław Cirko, Uniwersytet Wrocławski 
 +  * prof. dr hab. Roman Lewicki, PWSZ w Koninie 
 + 
 +------------------------------------------------------------------------------------- 
 + 
 +**Przewody doktorskie przeprowadzone przez Radę Akademicką Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu:​** 
 + 
 +**__dr ​Beata Bury__**
  
 Tytuł rozprawy: //English morpho-lexical borrowings in Polish business blogs//; Tytuł rozprawy w j. polskim: //​Angielskie zapożyczenia morfologiczno-leksykalne na polskich blogach biznesowych//​ Tytuł rozprawy: //English morpho-lexical borrowings in Polish business blogs//; Tytuł rozprawy w j. polskim: //​Angielskie zapożyczenia morfologiczno-leksykalne na polskich blogach biznesowych//​
Linia 15: Linia 65:
 Zawiadomienie o obronie: Zawiadomienie o obronie:
  
 +{{ :​wsf:​zawiadomienie_o_obronie.pdf |}}
 ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
 __ __
-mgr Beata Mazurek-Przybylska+**dr Beata Mazurek-Przybylska**
 __ __
  
Linia 31: Linia 82:
  
 Zawiadomienie o obronie: Zawiadomienie o obronie:
 +
 +{{ :​wsf:​zawiadomienie_o_obronie_22.07.2020_1.pdf |}}
  
 ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
 __ __
-mgr Sławomir Malak+**dr Sławomir Malak**
 __ __
  
Linia 48: Linia 101:
  
 Zawiadomienie o obronie: Zawiadomienie o obronie:
 +
 +{{ :​wsf:​zawiadomienie_o_obronie_22.07.2020_2.pdf |}}
  
 ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
  
wsf/rozprawy-doktorskie.1578651042.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/01/10 11:10 przez wr_mnowak