Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
wroclaw:wzor-umowy [2019/12/09 14:52]
wr_mfrankow
wroclaw:wzor-umowy [2020/04/06 11:46] (aktualna)
wr_mfrankow
Linia 1: Linia 1:
 +====Wzór umowy edukacyjnej====
 +
 +----
 +
 +
 +====2020/​2021====
 +
 +
 +----
 +
 +
 +==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych==
 +
 +Wzory aneksów do umów o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 – nabór letni, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 12/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 roku:
 +
 +{{ :​wroclaw:​wzory_aneksow_do_umow_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_zawieranych_ze_studentami_w_wsb_we_wroclawiu_2020_2021_nabor_letni.pdf |}}
 +
 +Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 roku:
 +
 +{{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_wsb_we_wroclawiu_2020_2021.pdf |}}
 +
 +Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze studentami studiów wyższych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 roku:
 +
 +{{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_zawieranych_ze_studentami_w_wsb_we_wroclawiu_we_w_opolu_2020-2021.pdf |}}
 +
 +
 +
 +----
 +
 +==Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia==
 +
 +Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 roku:
 +
 +{{ :​wroclaw:​wzor_umowy_wolny_sluchacz_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2020_2021.pdf |}}
 +
 +Wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu obowiązującej od roku akademickiego 2020/2021, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 9/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 roku: 
 +
 +{{ :​wroclaw:​wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_w_opolu__wsb_we_wroclawiu_2020_2021.pdf |}}
 +
 +----
 +
 +==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów MBA==
 + 
 +Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 11/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2020 roku: 
 +
 +{{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_mba_wsb_we_wroclawiu.pdf |}}
 +
 +
 +----
 +
 +==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych== ​
 +
 +Wzory aneksów do umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych ​ Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 – nabór letni, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 13/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 roku:
 +
 +{{ :​wroclaw:​wzory_aneksow_do_umow_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_zawieranych_ze_sluchaczami_sp_wsb_we_wroclawiu_2020_2021_nabor_letni.pdf |}}
 +
 +
 +Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 roku:
 +
 +{{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_sp.pdf |}}
 +
 +Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 roku:
 +
 +{{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_sp_we_w_opolu.pdf |}}
 +
 +
 +----
  
 ====2019/​2020==== ====2019/​2020====
 +
 +
 +----
 +
  
 ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym== ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 w naborze zimowym==
Linia 21: Linia 92:
  
 {{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_zimowy.pdf |}} {{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_zimowy.pdf |}}
 +
 +
 +----
  
 ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim== ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim==
Linia 31: Linia 105:
  
 {{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_we_w_opolu_wsb_wr_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf |}} {{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_we_w_opolu_wsb_wr_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf |}}
 +
 +----
  
 == Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim== == Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim==
Linia 41: Linia 117:
  
 {{ :​wroclaw:​wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_w_opolu_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf |}} {{ :​wroclaw:​wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_w_opolu_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf |}}
 +
 +
 +----
  
 ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA w roku akademickim 2019/2020== ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA w roku akademickim 2019/2020==
Linia 47: Linia 126:
  
 {{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_mba_na_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf |}} {{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_mba_na_wfiz_wsb_we_wroclawiu_2019_2020_nabor_letni.pdf |}}
 +
 +
 +----
  
 ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020== ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020==
Linia 62: Linia 144:
  
 ==== 2018/​2019==== ==== 2018/​2019====
 +
 +----
  
 ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym== ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym==
Linia 73: Linia 157:
  
 {{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_we_w_opolu_wsb_we_wroclawiu_2018_2019_nabor_zimowy.pdf |}} {{ :​wroclaw:​wzor_umowy_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_studiow_wyzszych_na_we_w_opolu_wsb_we_wroclawiu_2018_2019_nabor_zimowy.pdf |}}
 +
 +
 +----
  
 == Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym== == Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym==
Linia 86: Linia 173:
  
  
 +
 +----
  
 == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019== == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019==
Linia 99: Linia 188:
 {{ :​wroclaw:​47_2018_wzor_umowy_studia_wyzsze_we_w_opolu_2018_2019.pdf |}} {{ :​wroclaw:​47_2018_wzor_umowy_studia_wyzsze_we_w_opolu_2018_2019.pdf |}}
  
 +
 +----
  
 ==Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019== ==Wzory umów o uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019==
Linia 109: Linia 200:
  
 {{ :​wroclaw:​52_2018_wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_opole__2018_2019.pdf |}} {{ :​wroclaw:​52_2018_wzor_umowy_wolny_sluchacz_we_opole__2018_2019.pdf |}}
 +
 +
 +----
  
 ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019== ==Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019==
Linia 120: Linia 214:
 {{ :​wroclaw:​51_2018_wzor_umowy_sp__we_opole__2018_2019.pdf |}} {{ :​wroclaw:​51_2018_wzor_umowy_sp__we_opole__2018_2019.pdf |}}
  
 +
 +----
  
 == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA w roku akademickim 2018/2019== == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów typu MBA w roku akademickim 2018/2019==
Linia 139: Linia 235:
  
 ====2017/​2018==== ====2017/​2018====
 +
 +----
  
 == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2017/2018== == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2017/2018==
Linia 174: Linia 272:
  
 ====2016/​2017==== ====2016/​2017====
 +
 +----
 +
  
 == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2016/2017== == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2016/2017==
Linia 198: Linia 299:
  
 {{ :​wroclaw:​umowa_wolny_sluchacz_opole.pdf |}} {{ :​wroclaw:​umowa_wolny_sluchacz_opole.pdf |}}
- 
  
 ---- ----
  
 +== Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych ​ ==
  
- 
-== Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych ​ == 
  
 Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„,​konwent WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (**Uchwała konwentu nr 67/2016 z dnia 6 maja 2016 roku**) Działając na podstawie § 14 ust. 1. pkt 6 lit. d Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „146„,​konwent WSB uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz na wydziale ekonomicznym w Opolu, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2016/2017 (**Uchwała konwentu nr 67/2016 z dnia 6 maja 2016 roku**)
Linia 226: Linia 325:
 ---- ----
 ====2015/​2016==== ====2015/​2016====
 +
 +----
 +
  
 == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2015/2016 == == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2015/2016 ==
Linia 247: Linia 349:
 ---- ----
 ====2014/​2015==== ====2014/​2015====
 +
 +----
 +
  
 == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2014/2015 == == Wzory umów o świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2014/2015 ==
wroclaw/wzor-umowy.1575899568.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/12/09 14:52 przez wr_mfrankow