Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
wroclaw:rozprawy-doktorskie [2019/03/21 12:05]
wr_mfrankow
wroclaw:rozprawy-doktorskie [2019/06/05 11:20]
wr_mfrankow
Linia 3: Linia 3:
  
 ---- ----
-====mgr Joanna Węgrzyn====+====mgr ​Ewelina Idziak==== 
 +**Tytuł rozprawy:** Postawy gospodarstw domowych w aspekcie oszczędności i inwestycji alternatywnych 
 + 
 +**Rozprawa doktorska:​** 
 + 
 +**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​**{{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_12.04.2019.pdf |}} 
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim:​** dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
 + 
 +**Promotor pomocniczy:​** dr inż. Anna Motylska-Kuźma,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu 
 + 
 +**Recenzenci:​**  
 + 
 +  - prof. dr hab. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 +  - prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz - Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 + 
 + 
 +**Zawiadomienie o obronie:​** 
 +---- 
 +===== Przewody doktorskie przeprowadzone przez Radę Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ===== 
 + 
 +---- 
 +====dr ​Joanna Węgrzyn====
  
 **Tytuł rozprawy:** Komparatystyka ekonomiczna systemów podatkowych najbardziej innowacyjnych państw świata **Tytuł rozprawy:** Komparatystyka ekonomiczna systemów podatkowych najbardziej innowacyjnych państw świata
Linia 11: Linia 33:
 **Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_02.11.2018.pdf |}} **Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_02.11.2018.pdf |}}
  
-**Promotor w przewodzie doktorskim:​** dr hab. Konrad Raczkowski, prof. nadzw. Społecznej Akademii Nauk w Warszawie+**Promotor w przewodzie doktorskim:​** ​Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, prof. zw. Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
  
 **Promotor pomocniczy:​** dr Tomasz Kopyściański,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​ **Promotor pomocniczy:​** dr Tomasz Kopyściański,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​
Linia 26: Linia 48:
  
  
-====mgr Magdalena Krawiec====+====dr Magdalena Krawiec====
  
 **Tytuł rozprawy:** Model funkcjonowania gospodarki kreatywnej w procesie wzrostu gospodarczego **Tytuł rozprawy:** Model funkcjonowania gospodarki kreatywnej w procesie wzrostu gospodarczego
Linia 46: Linia 68:
 **Zawiadomienie o obronie:** {{ :​wroclaw:​zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr_magdaleny_krawiec.pdf |}} **Zawiadomienie o obronie:** {{ :​wroclaw:​zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr_magdaleny_krawiec.pdf |}}
  
----- +
-===== Przewody doktorskie przeprowadzone przez Radę Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu =====+
  
 ---- ----
Linia 101: Linia 122:
 **Tytuł rozprawy:** Aktywność producentów dóbr konsumpcyjnych na rynkach zagranicznych (na przykładzie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw) **Tytuł rozprawy:** Aktywność producentów dóbr konsumpcyjnych na rynkach zagranicznych (na przykładzie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw)
  
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_02.10.2018.pdf |}}+**Streszczenie rozprawy doktorskiej** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_02.10.2017.pdf |}}
  
 **Promotor w przewodzie doktorskim:​** dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu **Promotor w przewodzie doktorskim:​** dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
wroclaw/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/18 12:25 przez wr_mfrankow