Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
wroclaw:rozprawy-doktorskie [2019/03/04 16:05]
wr_mfrankow
wroclaw:rozprawy-doktorskie [2019/06/05 11:19]
wr_mfrankow
Linia 3: Linia 3:
  
 ---- ----
-====mgr Joanna Węgrzyn====+====mgr ​Ewelina Idziak==== 
 +**Tytuł rozprawy:** Postawy gospodarstw domowych w aspekcie oszczędności i inwestycji alternatywnych 
 + 
 +**Rozprawa doktorska:​**{{ :​wroclaw:​postawy_gospodarstw_domowych_w_aspekcie_oszczednosci_i_inwestycji_alternatywnych.pdf |}} 
 + 
 +**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​**{{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_12.04.2019.pdf |}} 
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim:​** dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
 + 
 +**Promotor pomocniczy:​** dr inż. Anna Motylska-Kuźma,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu 
 + 
 +**Recenzenci:​**  
 + 
 +  - prof. dr hab. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 +  - prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz - Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 + 
 + 
 +**Zawiadomienie o obronie:​** 
 +---- 
 +===== Przewody doktorskie przeprowadzone przez Radę Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ===== 
 + 
 +---- 
 +====dr ​Joanna Węgrzyn====
  
 **Tytuł rozprawy:** Komparatystyka ekonomiczna systemów podatkowych najbardziej innowacyjnych państw świata **Tytuł rozprawy:** Komparatystyka ekonomiczna systemów podatkowych najbardziej innowacyjnych państw świata
Linia 11: Linia 33:
 **Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_02.11.2018.pdf |}} **Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_02.11.2018.pdf |}}
  
-**Promotor w przewodzie doktorskim:​** ​ +**Promotor w przewodzie doktorskim:​** ​Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, prof. zw. Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
-  * dr hab. Konrad Raczkowski, prof. nadzw. Społecznej Akademii Nauk w Warszawie+
  
-**Promotor pomocniczy:​**  +**Promotor pomocniczy:​** dr Tomasz Kopyściański,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​
-  ​* dr Tomasz Kopyściański,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​+
  
 **Recenzenci:​** ​ **Recenzenci:​** ​
Linia 23: Linia 43:
   ​   ​
  
-**Zawiadomienie o obronie:​** ​+**Zawiadomienie o obronie:​** ​{{ :​wroclaw:​zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr_joanny_wegrzyn.pdf |}}
  
 ---- ----
  
  
-====mgr Magdalena Krawiec====+====dr Magdalena Krawiec====
  
 **Tytuł rozprawy:** Model funkcjonowania gospodarki kreatywnej w procesie wzrostu gospodarczego **Tytuł rozprawy:** Model funkcjonowania gospodarki kreatywnej w procesie wzrostu gospodarczego
Linia 36: Linia 56:
 **Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_16.08.2018.pdf |}} **Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_16.08.2018.pdf |}}
  
-**Promotor w przewodzie doktorskim:​**  +**Promotor w przewodzie doktorskim:​** prof. dr hab. Marian Noga, prof. zw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
-  ​* prof. dr hab. Marian Noga, prof. zw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu+
  
-**Promotor pomocniczy:​**  +**Promotor pomocniczy:​** dr Tomasz Rólczyński,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​
-  ​* dr Tomasz Rólczyński,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​+
  
 **Recenzenci:​** ​ **Recenzenci:​** ​
Linia 48: Linia 66:
   - dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - {{ :​wroclaw:​recenzja_05.11.2018.pdf |}}   - dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - {{ :​wroclaw:​recenzja_05.11.2018.pdf |}}
  
-**Zawiadomienie o obronie:​** ​+**Zawiadomienie o obronie:​** ​{{ :​wroclaw:​zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_mgr_magdaleny_krawiec.pdf |}} 
  
----- 
-===== Przewody doktorskie przeprowadzone przez Radę Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ===== 
  
 ---- ----
Linia 64: Linia 81:
 **Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_15.06.2018.pdf |}}  **Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_15.06.2018.pdf |}} 
  
-**Promotor w przewodzie doktorskim:​** ​  ​+**Promotor w przewodzie doktorskim:​** ​dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ​
  
-  * dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  +**Promotor pomocniczy:​** dr Tomasz Kopyściański,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​
- +
-**Promotor pomocniczy:​**  +
-  ​* dr Tomasz Kopyściański,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​+
  
 **Recenzenci:​** **Recenzenci:​**
Linia 89: Linia 103:
 **Streszczenie rozprawy doktorskiej** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_05.06.2018.pdf |}}  **Streszczenie rozprawy doktorskiej** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_05.06.2018.pdf |}} 
  
-**Promotor w przewodzie doktorskim:​** ​+**Promotor w przewodzie doktorskim:​** ​prof. dr hab. Marian Noga, prof. zw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
  
-  * prof. dr hab. Marian Noga, prof. zw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu +**Promotor pomocniczy:​** dr Tomasz Kopyściański,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​
- +
-**Promotor pomocniczy:​**  +
- +
-  ​* dr Tomasz Kopyściański,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​+
  
 **Recenzenci:​** ​ **Recenzenci:​** ​
Linia 112: Linia 122:
 **Tytuł rozprawy:** Aktywność producentów dóbr konsumpcyjnych na rynkach zagranicznych (na przykładzie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw) **Tytuł rozprawy:** Aktywność producentów dóbr konsumpcyjnych na rynkach zagranicznych (na przykładzie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw)
  
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_02.10.2018.pdf |}}+**Streszczenie rozprawy doktorskiej** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_02.10.2017.pdf |}}
  
-**Promotor w przewodzie doktorskim:​** ​+**Promotor w przewodzie doktorskim:​** ​dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
  
-  * dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu +**Promotor pomocniczy:​** dr Elżbieta Mirecka, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
- +
-**Promotor pomocniczy:​**  +
-  ​* dr Elżbieta Mirecka, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu+
  
 **Recenzenci:​** ​ **Recenzenci:​** ​
Linia 137: Linia 144:
 **Streszczenie rozprawy doktorskiej** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_30.10.2017.pdf |}} **Streszczenie rozprawy doktorskiej** {{ :​wroclaw:​streszczenie_rozprawy_30.10.2017.pdf |}}
  
-**Promotor w przewodzie doktorskim:​**  +**Promotor w przewodzie doktorskim:​** dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
-  ​* dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu +
- +
-**Promotor pomocniczy:​** ​+
  
-  ​* dr Robert Majkut, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​+**Promotor pomocniczy:​** dr Robert Majkut, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ​
  
 **Recenzenci:​** ​ **Recenzenci:​** ​
wroclaw/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2020/08/10 10:14 przez wr_mfrankow